" قدردانی بطحایی از نگاه ویژه سازمان برنامه و بودجه به‌ویژه شخص دکتر نوبخت رئیس سازمان بابت توجه وی به آموزش و پرورش " شهادتین وزیر آموزش و پرورش در مورد تخصیص اعتبارات به وزارت آموزش و پرورش و وضعیت بهتر آن نسبت به سایر دستگاه‌ها!

" قدردانی بطحایی از نگاه ویژه سازمان برنامه و بودجه به‌ویژه شخص دکتر نوبخت رئیس سازمان بابت توجه وی به آموزش و پرورش " شهادتین وزیر آموزش و پرورش در مورد تخصیص اعتبارات به وزارت آموزش و پرورش و وضعیت بهتر آن نسبت به سایر دستگاه‌ها!
منبع خبر: صدای معلم
دسته خبری: جامعه|دولت

گروه اخبار/

سیدمحمد بطحایی با بیان اینکه به عنوان وزیر آموزش و پرورش شهادت می دهم که در تخصیص اعتبارات به ویژه به وزارت آموزش وپرورش، مر قانون رعایت شده است ، اظهارکرد: همچنین باید این شهادت را هم بدهم که به رغم شرایط سختی که خزانه در سال جاری داشته است، عملکرد تخصیصی سازمان برنامه و بودجه درباره بودجه آموزش و پرورش نسبت به سایر دستگاه ها به مراتب بهتر از سال های گذشته بوده است.

وی در این باره افزود: این تخصیص به گونه ای بوده است که ما در برخی ردیف های عمرانی در ۴ ماه نخست امسال، ۱۰۰ درصد تخصیص را دریافت کردیم. عدد و رقم ها موجود است و می توان به عنوان گواه این ادعا به آن ها استناد کرد.

بطحایی ضمن قدردانی از نگاه ویژه سازمان برنامه و بودجه به ویژه شخص دکتر نوبخت رئیس سازمان بابت توجه وی به آموزش و پرورش به ویژه در شرایط دشوار بودجه ای حاضر، اظهارکرد: همه عدد و رقم های ما چه در ردیف های عمرانی و چه در ردیف های هزینه ای و پرداخت به معلمان، نشان می دهد که عملکرد بسیار بهتر از سال گذشته بوده است.

پایگاه اطلاع رسانی دولت

تصویرها
" قدردانی بطحایی از نگاه ویژه سازمان برنامه و بودجه به‌ویژه شخص دکتر نوبخت رئیس سازمان بابت توجه وی به آموزش و پرورش " شهادتین وزیر آموزش و پرورش در مورد تخصیص اعتبارات به وزارت آموزش و پرورش و وضعیت بهتر آن نسبت به سایر دستگاه‌ها!
نمایش موجودیت‌ها