date_range جمعه ۲۹ تیر ۱۳۹۷ access_time ۰۵:۵۶:۰۰ ب.ظ
تعداد 2 خبرگزاری دیگر این خبر را منتشر کرده‌اند.

تصاویری از بلایی که آتش هورالعظیم بر سردام‌ها آورد

تصاویری از بلایی که آتش هورالعظیم بر سردام‌ها آورد

خبرآنلاین: در روزهای گذشته دو نقطه در شمال تالاب هورالعظیم دچار آتش‌سوزی شد که در اثر آن حدود 1800 هکتار از این تالاب بخش ایران در آتش سوخت که تا چندین روز آسمان خوزستان را دود فراگرفته بود. شدت گرمای این آتش‌سوزی به نحوی بود که گاومیش‌ها و برخی احشام در دشت‌آزادگان نیز دچار آسیب شدند.

این در حالی است که قاسم بیت سعید، مدیر اداره جهاد کشاورزی دشت آزادگان با اشاره به علت حادثه سوختن گاومیش‌ها در منطقه رومین در بستان، گفت: سه راس گاومیش‌ در منطقه رومین بستان دچار سوختگی شده‌اند و علت این حادثه نیز به دلیل آتش سوزی تالاب هورالعظیم است.

 

برآورد میزان خسارت وارد شده به دامداران، برای هر راس گاومیش 10 میلیون تومان و مجموعا 30 میلیون تومان است.

 

تصاویری از بلایی که آتش هورالعظیم بر سردام‌ها آورد

تصاویری از بلایی که آتش هورالعظیم بر سردام‌ها آورد

تصاویری از بلایی که آتش هورالعظیم بر سردام‌ها آورد

تصاویری از بلایی که آتش هورالعظیم بر سردام‌ها آورد

تصاویری از بلایی که آتش هورالعظیم بر سردام‌ها آورد

تصاویری از بلایی که آتش هورالعظیم بر سردام‌ها آورد

تصاویری از بلایی که آتش هورالعظیم بر سردام‌ها آورد

تصاویری از بلایی که آتش هورالعظیم بر سردام‌ها آورد

تصاویری از بلایی که آتش هورالعظیم بر سردام‌ها آورد

تصاویری از بلایی که آتش هورالعظیم بر سردام‌ها آورد

تصاویری از بلایی که آتش هورالعظیم بر سردام‌ها آورد

تصاویری از بلایی که آتش هورالعظیم بر سردام‌ها آورد

تصاویری از بلایی که آتش هورالعظیم بر سردام‌ها آورد

تصاویری از بلایی که آتش هورالعظیم بر سردام‌ها آورد

 

 

تصویرها
تصاویری از بلایی که آتش هورالعظیم بر سردام‌ها آورد
تصاویری از بلایی که آتش هورالعظیم بر سردام‌ها آورد
تصاویری از بلایی که آتش هورالعظیم بر سردام‌ها آورد
تصاویری از بلایی که آتش هورالعظیم بر سردام‌ها آورد
تصاویری از بلایی که آتش هورالعظیم بر سردام‌ها آورد
تصاویری از بلایی که آتش هورالعظیم بر سردام‌ها آورد
تصاویری از بلایی که آتش هورالعظیم بر سردام‌ها آورد
تصاویری از بلایی که آتش هورالعظیم بر سردام‌ها آورد
تصاویری از بلایی که آتش هورالعظیم بر سردام‌ها آورد
تصاویری از بلایی که آتش هورالعظیم بر سردام‌ها آورد
تصاویری از بلایی که آتش هورالعظیم بر سردام‌ها آورد
تصاویری از بلایی که آتش هورالعظیم بر سردام‌ها آورد
تصاویری از بلایی که آتش هورالعظیم بر سردام‌ها آورد
تصاویری از بلایی که آتش هورالعظیم بر سردام‌ها آورد
نمایش موجودیت‌ها