تامین 4/ 9 میلیارد دلار برای واردات

اخبار به ظاهر مثبت و منفی هرکدام به سهم خود تا حدودی می‌توانند بازار ارز را متاثر کنند. به گزارش تسنیم، رئیس‌کل بانک مرکزی در یک یادداشت اینستاگرامی نوشت: قبلا نیز تاکید کردم، با اجرای سیاست‌های جدید ارزی در قبال صادرکنندگان و نقشی که در تامین ارز سامانه نیما و واردات در مقابل صادرات و اسکناس صرافی‌ها خواهند داشت و نیز مدیریت و راهبری بازار اسکناس ارز، خصوصا آماده شدن برای عملیاتی کردن بازار متشکل ارزی، شاهد منطقی‌تر شدن قیمت ارز در بازار خواهیم بود.

از اول سال تاکنون میزان تامین ارز برای واردات به رقم قابل توجه ۴/ ۹ میلیارد دلار رسیده است، که حدود ۵ میلیارد دلار آن در نیما تامین شده است. درمورد بازار ارز این نکته را بارها تاکید کرده‌ام، عوامل سیاسی و بین‌المللی در شرایط تحریمی، در نوسانات بازار بی‌تاثیر نیستند و اخبار به ظاهر مثبت و منفی هرکدام به سهم خود تاحدودی می‌توانند بازار ارز را متاثر کنند. با اطلاعی که از توانایی‌ها و امکانات و ذخایر ارزی کشور، روابط و ساختار جدید درحال شکل‌گیری تجاری و کانال‌های مالی دارم، تاثیر آمد و رفت‌های دیپلماتیک را در شرایط خاص سیاسی و روانی مهم، اما آن را تعیین‌کننده اصلی روند بازار ارز نمی‌دانم. بانک مرکزی امروز در خط مقدم جنگ اقتصادی قرار دارد. وقتی واضعان حداکثر فشار تحریمی، به تدابیر بانک مرکزی در خنثی کردن توطئه اعتراف می‌کنند، انصاف نیست، صحبت از دستکاری در نرخ ارز، برای توجیه آمد و رفت‌ها و مذاکرات بشود.  افتخار مهم بانک مرکزی تداوم مقاومت در شرایط پیچیده تحریم، برای تقویت ارزش پول ملی و حفظ ثبات اقتصادی است.

نمایش موجودیت‌ها