آمادگی ترسناک‌ترین مرد جهان برای مبارزه با سجاد قریبی

آمادگی ترسناک‌ترین مرد جهان برای مبارزه با سجاد قریبی

ایسنا: مارتین فورد برای مبارزه با سجاد قریبی اعلام آمادگی کرد.

مارتین فورد که لقب ترسناک‌ترین مرد جهان را دارد می‌خواهد با سجاد قریبی مباره کند.

مبارز انگلیسی در هنرهای رزمی ترکیبی عملکرد موفقی نداشت و به تازگی در MMA لهستان به نام KSW ملحق شده است. 

او می‌خواهد در این مسیر با هالک ایرانی مبارزه کند.

آمادگی ترسناک‌ترین مرد جهان برای مبارزه با سجاد قریبی

 

تصویرها
آمادگی ترسناک‌ترین مرد جهان برای مبارزه با سجاد قریبی
نمایش موجودیت‌ها