date_range شنبه ۲ تیر ۱۳۹۷ access_time ۱۲:۱۱:۰۵ ق.ظ

مدیرعامل راه‌آهن خبر داد امکان ضمانت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی از سوی راه‌آهن

مدیرعامل راه‌آهن خبر داد امکان ضمانت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی از سوی راه‌آهن

مدیرعامل راه‌آهن گفت: برای اولین بار با استفاده از ظرفیت ماده 67 قانون دائمی، موفق شدیم سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در بازار سرمایه ایران را ضمانت کنیم. سعید محمدزاده اظهار کرد: در سال 96، 1300 کیلومتر خط‌آهن جدید احداث شد که 500 کیلومتر آن را شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور و 800 کیلومتر آن را راه‌آهن در قالب خطوط دوم و سوم احداث کرد.

وی ادامه داد: این نشان از توان کشور در توسعه صنعت ریلی دارد، ما در سال ۹۷ مبنا را بر بهره‌وری شبکه ریلی گذاشته‌ایم. مدیرعامل راه‌آهن افزود: استفاده از بازار سرمایه و مدل‌های تامین مالی در بخش داخل و خارج کشور در دستور کار است. محمدزاده بیان کرد: به کمک سرمایه‌گذاران بخش خصوصی در تامین ناوگان قدم برداشته‌ایم. وی با بیان اینکه در بحث بهره‌وری فعالیت‌های مستمری را در دستور کار داریم، گفت: تعرفه حمل بار برای واگن‌های دارای بار در سال ۹۷ کاهش یافت و برای واگن‌های خالی تا اندازه‌ای افزایش یافت که این موضوع هفته گذشته در هیات‌مدیره راه‌آهن مطرح شد. مدیرعامل راه‌آهن ادامه داد: در سال ۹۵، ۴۰ میلیون تن بار و در سال ۹۶، ۴۷ میلیون تن بار از طریق راه‌آهن جابه‌جا شد. محمدزاده گفت: از ۲۲ میلیارد تن کیلومتر حمل بار در سال ۹۲، در سال ۹۶ به ۳/  ۳۰ میلیارد تن کیلومتر رسیدیم.

وی افزود: در سه سال آینده نیاز داریم به رقم ۱۲۰ میلیون تن بار در سال در بخش ریلی برسیم که در وضعیت فعلی امکان جذب بیش از ۱۰۰ میلیون بار وجود دارد. مدیرعامل راه‌آهن گفت: در حوزه ریلی تلاش می‌کنیم بتوانیم به فهم و جایگاه کشور در ریل برسیم. وی با بیان اینکه انتقال یک تن بار از جاده به ریل ۳۵ سی‌سی صرفه‌جویی سوخت دارد، اظهار کرد: هر نوع سرمایه‌گذاری در حوزه ریلی که به افزایش سهم بار مسافر ختم می‌شود، حتما حمایت می‌شود. محمدزاده گفت: برای اولین بار با استفاده از ظرفیت ماده ۶۷ قانون دائمی، موفق شدیم سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در بازار سرمایه ایران را ضمانت کنیم.

نمایش موجودیت‌ها