date_range دوشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۷ access_time ۰۳:۰۱:۰۰ ب.ظ

نتایج آمار رسمی نشان می‌دهد؛ جزئیات دستمزدکارگران کشاورز/مزد کارگر میوه‌چین روزانه 39 هزار تومان

نتایج آمار رسمی نشان می‌دهد؛ جزئیات دستمزدکارگران کشاورز/مزد کارگر میوه‌چین روزانه 39 هزار تومان
منبع خبر: خبرگزاری مهر

نتایج یک پژوهش آماری رسمی نشان می‌دهد کمترین میانگین دستمزد روزانه کارگران شاغل در بخش کشاورزی، مربوط به کارگران زن میوه‌چین با دستمزد ماهیانه یک‌میلیون و 200 هزار تومان است.

به گزارش خبرنگار مهر ، بررسی نتایج مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت کار در خصوص دستمزد کارگران مشاغل منتخب کشاورزی در سال ۹۶ نشان می‌دهد، بیشترین متوسط دستمزد روزانه در میان مردان با رقم ۷۲۱۴۳۴ ریال به کارگر «نهرکش و مرزبند» و کمترین متوسط دستمزد روزانه به کارگر «میوه چین» با رقم ۵۰۰۰۵۴ ریال اختصاص داشته است.

همچنین در بین زنان بیشترین دستمزد روزانه به کارگر نشاکار با رقم ۶۸۷۷۸۰ ریال تعلق داشته و کمترین دستمزد روزانه زنان به مانند مردان به کارگر میوه چین با رقم ۳۸۷۷۰۵ ریال اختصاص دارد.

با این حساب کمترین دستمزد کارگران کشاورز مربوط به کارگران زن میوه چین با دستمزد ماهیانه یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان و بیشترین دستمزد نیز مربوط به کارگران مرد «نهرکش و مرزبند» با دستمزد ماهیانه ۲ میلیون و ۲۳۶ هزار تومان است.

با توجه به متوسط دستمزد در استان های کشور، بالاترین دستمزد برای مردان مربوط به کارگر نشاکار در استان گیلان با دستمزد ۱۱۶۸۸۶۴ ریال و پائین ترین دستمزد مربوط به کارگر دروگر غلات در استان سیستان و بلوچستان با ۲۷۵۰۰۰ ریال، می باشد. از سوی دیگر بالاترین دستمزد برای زنان در بین استانهای کشور مربوط به کارگر نشاکار در استان  گیلان با ۹۳۹۰۴۵ ریال و پائین ترین دستمزد مربوط به کارگر وجین کار و تنک کار در استان گلستان با ۲۲۹۴۹۹ ریال بوده است.

با توجه به درصد تغییرات متوسط دستمزد روزانه مردان کارگر درسال ۱۳۹۶ نسبت به سال ۱۳۹۵ مشاهده می گردد که متوسط دستمزد روزانه کارگر بیل زن زمین زراعی بیشترین و متوسط دستمزد روزانه کارگر نشاکار کمترین تغییر را داشته اند، این در حالی است که بیشترین تغییر در متوسط دستمزد روزانه کارگر زن مربوط به متوسط دستمزد روزانه کارگر میوه چین و کمترین آن به مانند مردان به کارگر نشاکار بوده است.

نتایج موجود نشان می دهد که بیشترین شکاف جنسیتی دستمزد در سال ۱۳۹۶ به کارگر دروگر غلات و کمترین شکاف جنسیتی دستمزد به کارگر وجین کار و تنک کار اختصاص داشته است.

همچنین مشاهده می شود شکاف قابل توجهی که بین متوسط دستمزد روزانه مردان و زنان کارگر میوه چین در سال ۱۳۹۵ وجودداشت در سال ۱۳۹۶، در حدود ۸ درصد تقلیل پیدا کرده است.

بررسی شکاف جنسیتی دستمزد نشان می دهد متوسط دستمزد روزانه در شغل وجین کار و تنک کار در سالهای ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ برای زنان بیش از مردان بوده است که با کاهش ۱۳ درصدی این شکاف در سال ۱۳۹۶ نسبت به سال ۱۳۹۵ تفاوت به حداقل رسیده است.

نمایش موجودیت‌ها