date_range شنبه ۳۱ شهریور ۱۳۹۷ access_time ۰۷:۳۷:۴۰ ب.ظ

ستایش رنگ عشق! *مارک شاگال؛ نقاش فرانسوی-روسی قرن بیستم و از پیشگامان سبک اکسپرسیونیسم انتزاعی داستانک

ستایشِ رنگِ عشق!
در زندگی همه انسان‌ها تنها یک رنگ وجود دارد؛ مثل یک لکه رنگ بر تخته نقاشی نقاش؛ و این همان رنگی است که معنای زندگی و هنر را تعیین می‌کند؛ و این رنگ، عشق است. تنها عشق من را مجذوب خود می‌سازد و به همین دلیل است که من تنها با چیزهایی در ارتباطم که عشق را در وجودم بیدار کند.
اراده خداوند بر آن بوده تا من بتوانم اندیشه و روحم را بر بوم نقاشی تصویر کنم. نوعی ستایش خالق و جستجوی رستگاری. همه می‌دانیم که یک انسان خوب می تواند هنرمند چندان موفقی نباشد ولی هیچ‌کدام از ما هنرمندی را نمی‌شناسیم که در هنرش در اوج زیبایی روح قرار داشته باشد و انسان خوبی نباشد. نام من مارک* است. جیبم خالی است ولی درونم سرشار از احساسات انسان دوستانه است؛ مردم می‌گویند که من نبوغی ذاتی درنقاشی دارم ولی معتقدم که تمام آن‌چه شما می‌بینید قدرت اراده بشری است.
*مارک شاگال؛ نقاش فرانسوی-روسی قرن بیستم و از پیشگامان سبک اکسپرسیونیسم انتزاعی

نمایش موجودیت‌ها