date_range دوشنبه ۲۲ بهمن ۱۳۹۷ access_time ۰۳:۳۸:۰۰ ب.ظ

در جشن سالروز 40 سالگی انقلاب شادی و برف‌بازی همدانی‌ها

در جشن سالروز 40 سالگی انقلاب شادی و برف‌بازی همدانی‌ها
منبع خبر: صدا و سیما
دسته خبری: چندرسانه‌ای

پس از سفیدپوش شدن همدان در روز 22 بهمن، مردم با حضور در خیابان به شادی پرداختند و شکرگذار این نعمت‌الهی بودند.

در جشن سالروز 40 سالگی انقلاب شادی و برف‌بازی همدانی‌ها

 

 

 

 

 

 

 
در جشن سالروز 40 سالگی انقلاب شادی و برف‌بازی همدانی‌ها در جشن سالروز 40 سالگی انقلاب شادی و برف‌بازی همدانی‌ها در جشن سالروز 40 سالگی انقلاب شادی و برف‌بازی همدانی‌ها در جشن سالروز 40 سالگی انقلاب شادی و برف‌بازی همدانی‌ها در جشن سالروز 40 سالگی انقلاب شادی و برف‌بازی همدانی‌ها در جشن سالروز 40 سالگی انقلاب شادی و برف‌بازی همدانی‌ها در جشن سالروز 40 سالگی انقلاب شادی و برف‌بازی همدانی‌ها در جشن سالروز 40 سالگی انقلاب شادی و برف‌بازی همدانی‌ها در جشن سالروز 40 سالگی انقلاب شادی و برف‌بازی همدانی‌ها
شادی و برف بازی همدانی‌ها شادی و برف بازی همدانی‌ها شادی و برف بازی همدانی‌ها شادی و برف بازی همدانی‌ها شادی و برف بازی همدانی‌ها شادی و برف بازی همدانی‌ها شادی و برف بازی همدانی‌ها شادی و برف بازی همدانی‌ها شادی و برف بازی همدانی‌ها
تصویرها
در جشن سالروز 40 سالگی انقلاب شادی و برف‌بازی همدانی‌ها
در جشن سالروز 40 سالگی انقلاب شادی و برف‌بازی همدانی‌ها
در جشن سالروز 40 سالگی انقلاب شادی و برف‌بازی همدانی‌ها
در جشن سالروز 40 سالگی انقلاب شادی و برف‌بازی همدانی‌ها
در جشن سالروز 40 سالگی انقلاب شادی و برف‌بازی همدانی‌ها
در جشن سالروز 40 سالگی انقلاب شادی و برف‌بازی همدانی‌ها
در جشن سالروز 40 سالگی انقلاب شادی و برف‌بازی همدانی‌ها
در جشن سالروز 40 سالگی انقلاب شادی و برف‌بازی همدانی‌ها
در جشن سالروز 40 سالگی انقلاب شادی و برف‌بازی همدانی‌ها
در جشن سالروز 40 سالگی انقلاب شادی و برف‌بازی همدانی‌ها
در جشن سالروز 40 سالگی انقلاب شادی و برف‌بازی همدانی‌ها
در جشن سالروز 40 سالگی انقلاب شادی و برف‌بازی همدانی‌ها
در جشن سالروز 40 سالگی انقلاب شادی و برف‌بازی همدانی‌ها
در جشن سالروز 40 سالگی انقلاب شادی و برف‌بازی همدانی‌ها
در جشن سالروز 40 سالگی انقلاب شادی و برف‌بازی همدانی‌ها
در جشن سالروز 40 سالگی انقلاب شادی و برف‌بازی همدانی‌ها
در جشن سالروز 40 سالگی انقلاب شادی و برف‌بازی همدانی‌ها
در جشن سالروز 40 سالگی انقلاب شادی و برف‌بازی همدانی‌ها
ویدئو‌ها
برچسب‌ها
همدان
نمایش موجودیت‌ها