date_range چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸ access_time ۰۱:۳۰:۰۰ ب.ظ

چهارمحال و بختیاری؛ مد جویان کمیته امداد و خانواده زندانیان زیرپوشش بیمه سلامت

چهارمحال و بختیاری؛ مد جویان کمیته امداد و خانواده زندانیان زیرپوشش بیمه سلامت
منبع خبر: صدا و سیما

مدجویان کمیته امداد و خانواده زندانیان تا پایان خرداد مهلت دارند تا برای دریافت دفترچه بیمه سلامت اقدام کنند.

به گزارش چهارمحال و بختیاری؛ مد جویان کمیته امداد و خانواده زندانیان زیرپوشش بیمه سلامت مرکز چهارمحال و بختیاری، مدیر کل بیمه سلامت استان گفت: علاوه بر مدد جویان، زندانیان و خانوده آنها هم زیر پوشش بیمه سلامت قرار می گیرند.

آقای فرامزی افزود: 90 درصد هزینه بستری شدن زندانیان و خانواده آنها را بیمه سلامت پرداخت می کند و 10 درصد باقیمانده را اداره کل امور زندان ها برعهده می گیرد.

مدیر کل بیمه سلامت چهارمحال و بختیاری همچنین با اشاره به الکترونیکی کردن نسخه ها، افزود: این طرح پارسال در فارسان به صورت آزمایشی اجرا شد و امسال تا پایان شهریور در استان اجرایی می شود.

آقای فرامرزی گفت: حذف دفترچه های درمانی و دسترسی همه پزشکان به پرونده بیمار در سراسر کشور از جمله مزایای این طرح است.

چهارمحال و بختیاری؛ مد جویان کمیته امداد و خانواده زندانیان زیرپوشش بیمه سلامت چهارمحال و بختیاری؛ مد جویان کمیته امداد و خانواده زندانیان زیرپوشش بیمه سلامت چهارمحال و بختیاری؛ مد جویان کمیته امداد و خانواده زندانیان زیرپوشش بیمه سلامت چهارمحال و بختیاری؛ مد جویان کمیته امداد و خانواده زندانیان زیرپوشش بیمه سلامت چهارمحال و بختیاری؛ مد جویان کمیته امداد و خانواده زندانیان زیرپوشش بیمه سلامت چهارمحال و بختیاری؛ مد جویان کمیته امداد و خانواده زندانیان زیرپوشش بیمه سلامت
مدد جویان کمیته امداد و خانواده زندانیان زیر پوشش بیمه سلامت مدد جویان کمیته امداد و خانواده زندانیان زیر پوشش بیمه سلامت مدد جویان کمیته امداد و خانواده زندانیان زیر پوشش بیمه سلامت مدد جویان کمیته امداد و خانواده زندانیان زیر پوشش بیمه سلامت مدد جویان کمیته امداد و خانواده زندانیان زیر پوشش بیمه سلامت مدد جویان کمیته امداد و خانواده زندانیان زیر پوشش بیمه سلامت
تصویرها
چهارمحال و بختیاری؛ مد جویان کمیته امداد و خانواده زندانیان زیرپوشش بیمه سلامت
چهارمحال و بختیاری؛ مد جویان کمیته امداد و خانواده زندانیان زیرپوشش بیمه سلامت
چهارمحال و بختیاری؛ مد جویان کمیته امداد و خانواده زندانیان زیرپوشش بیمه سلامت
چهارمحال و بختیاری؛ مد جویان کمیته امداد و خانواده زندانیان زیرپوشش بیمه سلامت
چهارمحال و بختیاری؛ مد جویان کمیته امداد و خانواده زندانیان زیرپوشش بیمه سلامت
چهارمحال و بختیاری؛ مد جویان کمیته امداد و خانواده زندانیان زیرپوشش بیمه سلامت
چهارمحال و بختیاری؛ مد جویان کمیته امداد و خانواده زندانیان زیرپوشش بیمه سلامت
چهارمحال و بختیاری؛ مد جویان کمیته امداد و خانواده زندانیان زیرپوشش بیمه سلامت
چهارمحال و بختیاری؛ مد جویان کمیته امداد و خانواده زندانیان زیرپوشش بیمه سلامت
چهارمحال و بختیاری؛ مد جویان کمیته امداد و خانواده زندانیان زیرپوشش بیمه سلامت
چهارمحال و بختیاری؛ مد جویان کمیته امداد و خانواده زندانیان زیرپوشش بیمه سلامت
چهارمحال و بختیاری؛ مد جویان کمیته امداد و خانواده زندانیان زیرپوشش بیمه سلامت
ویدئو‌ها
نمایش موجودیت‌ها