date_range دوشنبه ۲۶ فروردین ۱۳۹۸ access_time ۰۷:۰۵:۰۰ ب.ظ

خورو بیابانک ذخیره‌سازی 12 میلیون مترمکعب آب در سازه‌های آبخیزداری

خورو بیابانک ذخیره‌سازی 12 میلیون مترمکعب آب در سازه‌های آبخیزداری
منبع خبر: صدا و سیما
دسته خبری: اقتصاد|انرژی

از ابتدای امسال بیش از 12 میلیون مترمکعب آب در سازه‌های آبخیزداری خورو بیابانک ذخیره شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز اصفهان؛ رییس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری خوروبیابانک بیشترین حجم این آبگیری را در سازه های بتنی 2 و 3 بازیاب ، وازه جندق ، عروسان گلستان و گرمه ، فراخ، گاز، پخش سیلاب جندق، آبخوان هفتومان بیان کرد و گفت: این ذخیره سازی افزایش 100 درصدی منابع آبی را در پی داشته است.
مهدی آخوند ظرفیت سد و بندهای خاکی خوروبیابانک را 14 تا 20 میلیون متر مکعب اعلام کرد و افزود: با بارش‌های امسال علاوه بر پرشدن ظرفیت مخازن سدهای شهرستان، در کاهش ریزگردها نیز تاثیرگذار بوده و سبب بهبود کیفیت آب و هوای منطقه شده است.
وی افزود:طرح های آبخیزداری علاوه بر کنترل و مهار سیلاب، نقش موثری نیز در تغذیه سفره های آب زیرزمینی و افزایش آب چاه ها و قنات های شهرستان دارد.

خورو بیابانک ذخیره‌سازی 12 میلیون مترمکعب آب در سازه‌های آبخیزداری خورو بیابانک ذخیره‌سازی 12 میلیون مترمکعب آب در سازه‌های آبخیزداری خورو بیابانک ذخیره‌سازی 12 میلیون مترمکعب آب در سازه‌های آبخیزداری خورو بیابانک ذخیره‌سازی 12 میلیون مترمکعب آب در سازه‌های آبخیزداری خورو بیابانک ذخیره‌سازی 12 میلیون مترمکعب آب در سازه‌های آبخیزداری خورو بیابانک ذخیره‌سازی 12 میلیون مترمکعب آب در سازه‌های آبخیزداری خورو بیابانک ذخیره‌سازی 12 میلیون مترمکعب آب در سازه‌های آبخیزداری
ذخیره سازی 12 میلیون مترمکعب آب در سازه های آبخیز داری ذخیره سازی 12 میلیون مترمکعب آب در سازه های آبخیز داری ذخیره سازی 12 میلیون مترمکعب آب در سازه های آبخیز داری ذخیره سازی 12 میلیون مترمکعب آب در سازه های آبخیز داری ذخیره سازی 12 میلیون مترمکعب آب در سازه های آبخیز داری ذخیره سازی 12 میلیون مترمکعب آب در سازه های آبخیز داری ذخیره سازی 12 میلیون مترمکعب آب در سازه های آبخیز داری
تصویرها
خورو بیابانک ذخیره‌سازی 12 میلیون مترمکعب آب در سازه‌های آبخیزداری
خورو بیابانک ذخیره‌سازی 12 میلیون مترمکعب آب در سازه‌های آبخیزداری
خورو بیابانک ذخیره‌سازی 12 میلیون مترمکعب آب در سازه‌های آبخیزداری
خورو بیابانک ذخیره‌سازی 12 میلیون مترمکعب آب در سازه‌های آبخیزداری
خورو بیابانک ذخیره‌سازی 12 میلیون مترمکعب آب در سازه‌های آبخیزداری
خورو بیابانک ذخیره‌سازی 12 میلیون مترمکعب آب در سازه‌های آبخیزداری
خورو بیابانک ذخیره‌سازی 12 میلیون مترمکعب آب در سازه‌های آبخیزداری
خورو بیابانک ذخیره‌سازی 12 میلیون مترمکعب آب در سازه‌های آبخیزداری
خورو بیابانک ذخیره‌سازی 12 میلیون مترمکعب آب در سازه‌های آبخیزداری
خورو بیابانک ذخیره‌سازی 12 میلیون مترمکعب آب در سازه‌های آبخیزداری
خورو بیابانک ذخیره‌سازی 12 میلیون مترمکعب آب در سازه‌های آبخیزداری
خورو بیابانک ذخیره‌سازی 12 میلیون مترمکعب آب در سازه‌های آبخیزداری
خورو بیابانک ذخیره‌سازی 12 میلیون مترمکعب آب در سازه‌های آبخیزداری
خورو بیابانک ذخیره‌سازی 12 میلیون مترمکعب آب در سازه‌های آبخیزداری
نمایش موجودیت‌ها