date_range جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸ access_time ۰۴:۰۶:۰۰ ب.ظ

هیر مراحل نهایی ساخت پل تمام شیشه‌ای

هیر مراحل نهایی ساخت پل تمام شیشه‌ای
منبع خبر: صدا و سیما

نخستین پل تمام شیشه‌ای ایران درهیر از نظر سازمان میراث فرهنگی مانعی برای افتتاح نداشته و این مجموعه جز پروژه‌های افتتاحی سفرریس جمهوراست.

هیر مراحل نهایی ساخت پل تمام شیشه‌ای هیر مراحل نهایی ساخت پل تمام شیشه‌ای هیر مراحل نهایی ساخت پل تمام شیشه‌ای هیر مراحل نهایی ساخت پل تمام شیشه‌ای هیر مراحل نهایی ساخت پل تمام شیشه‌ای هیر مراحل نهایی ساخت پل تمام شیشه‌ای هیر مراحل نهایی ساخت پل تمام شیشه‌ای
مراحل نهایی ساخت پل تمام شیشه ای مراحل نهایی ساخت پل تمام شیشه ای مراحل نهایی ساخت پل تمام شیشه ای مراحل نهایی ساخت پل تمام شیشه ای مراحل نهایی ساخت پل تمام شیشه ای مراحل نهایی ساخت پل تمام شیشه ای مراحل نهایی ساخت پل تمام شیشه ای
تصویرها
هیر مراحل نهایی ساخت پل تمام شیشه‌ای
هیر مراحل نهایی ساخت پل تمام شیشه‌ای
هیر مراحل نهایی ساخت پل تمام شیشه‌ای
هیر مراحل نهایی ساخت پل تمام شیشه‌ای
هیر مراحل نهایی ساخت پل تمام شیشه‌ای
هیر مراحل نهایی ساخت پل تمام شیشه‌ای
هیر مراحل نهایی ساخت پل تمام شیشه‌ای
هیر مراحل نهایی ساخت پل تمام شیشه‌ای
هیر مراحل نهایی ساخت پل تمام شیشه‌ای
هیر مراحل نهایی ساخت پل تمام شیشه‌ای
هیر مراحل نهایی ساخت پل تمام شیشه‌ای
هیر مراحل نهایی ساخت پل تمام شیشه‌ای
هیر مراحل نهایی ساخت پل تمام شیشه‌ای
هیر مراحل نهایی ساخت پل تمام شیشه‌ای
ویدئو‌ها
نمایش موجودیت‌ها