date_range دوشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۷ access_time ۰۴:۳۷:۰۰ ب.ظ
تعداد 4 خبرگزاری دیگر این خبر را منتشر کرده‌اند. گراف تشابه

روز آخر جام 21 در قاب تصویر

روز آخر جام 21 در قاب تصویر
دسته خبری: چندرسانه‌ای

در آخرین روز جام جهانی 2018 روسیه لحظات جذاب و دیدنی دیده شد.

به گزارش ایسنا، جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه با قهرمانی فرانسه پایان یافت. شاگردان دیدیه دشان با پیروزی 4 بر 2 برابر کرواسی جام قهرمانی را بالای سر بردند. در ادامه لحظات جذاب و دیدنی آخرین روز جام را می‌بینید. 

روز آخر جام 21 در قاب تصویر

روز آخر جام 21 در قاب تصویر

روز آخر جام 21 در قاب تصویر

روز آخر جام 21 در قاب تصویر

روز آخر جام 21 در قاب تصویر

روز آخر جام 21 در قاب تصویر

روز آخر جام 21 در قاب تصویر

روز آخر جام 21 در قاب تصویر

روز آخر جام 21 در قاب تصویر

روز آخر جام 21 در قاب تصویر

روز آخر جام 21 در قاب تصویر

روز آخر جام 21 در قاب تصویر

روز آخر جام 21 در قاب تصویر

روز آخر جام 21 در قاب تصویر

روز آخر جام 21 در قاب تصویر

روز آخر جام 21 در قاب تصویر

روز آخر جام 21 در قاب تصویر

روز آخر جام 21 در قاب تصویر

روز آخر جام 21 در قاب تصویر

روز آخر جام 21 در قاب تصویر

روز آخر جام 21 در قاب تصویر

روز آخر جام 21 در قاب تصویر

روز آخر جام 21 در قاب تصویر

روز آخر جام 21 در قاب تصویر

روز آخر جام 21 در قاب تصویر

روز آخر جام 21 در قاب تصویر

روز آخر جام 21 در قاب تصویر

روز آخر جام 21 در قاب تصویر

روز آخر جام 21 در قاب تصویر

روز آخر جام 21 در قاب تصویر

روز آخر جام 21 در قاب تصویر

روز آخر جام 21 در قاب تصویر

انتهای پیام

تصویرها
روز آخر جام 21 در قاب تصویر
روز آخر جام 21 در قاب تصویر
روز آخر جام 21 در قاب تصویر
روز آخر جام 21 در قاب تصویر
روز آخر جام 21 در قاب تصویر
روز آخر جام 21 در قاب تصویر
روز آخر جام 21 در قاب تصویر
روز آخر جام 21 در قاب تصویر
روز آخر جام 21 در قاب تصویر
روز آخر جام 21 در قاب تصویر
روز آخر جام 21 در قاب تصویر
روز آخر جام 21 در قاب تصویر
روز آخر جام 21 در قاب تصویر
روز آخر جام 21 در قاب تصویر
روز آخر جام 21 در قاب تصویر
روز آخر جام 21 در قاب تصویر
روز آخر جام 21 در قاب تصویر
روز آخر جام 21 در قاب تصویر
روز آخر جام 21 در قاب تصویر
روز آخر جام 21 در قاب تصویر
روز آخر جام 21 در قاب تصویر
روز آخر جام 21 در قاب تصویر
روز آخر جام 21 در قاب تصویر
روز آخر جام 21 در قاب تصویر
روز آخر جام 21 در قاب تصویر
روز آخر جام 21 در قاب تصویر
روز آخر جام 21 در قاب تصویر
روز آخر جام 21 در قاب تصویر
روز آخر جام 21 در قاب تصویر
روز آخر جام 21 در قاب تصویر
روز آخر جام 21 در قاب تصویر
روز آخر جام 21 در قاب تصویر
نمایش موجودیت‌ها