date_range شنبه ۴ آذر ۱۳۹۶ access_time ۰۲:۱۰:۰۰ ب.ظ

نشانه‌های خداوند در برگ‌های فصل خزان/1

نشانه‌های خداوند در برگ‌های فصل خزان/1
منبع خبر: خبرگزاری قرآن

فصل پاییز یکی از نشانه‌های قدرت بی‌انتهای خداوند است. همانطور که در آیه 21 سوره زمر آمده است: «الم تران الله انزل من السما ما فسلکه ینابیع فی‌الارض ثم یخرج به زرعا مختلفا الوانه ثم یهیج فتراه مصفرا ثم یجعله حطاما ان فی ذلک لذکری لاولی الالباب» آیا (نشانه لطف‌های خدا را در دنیا) نمی‌بینی که خدا از آسمان آب باران نازل گردانید و آن را در روی زمین در نهرها وجوی‌ها روان ساخت آن‌گاه انواع نباتات گوناگون بدان برویاند باز (از سبزی و خرمی) روبه خزان آرد و نخست بنگری که زرد شود و آن‌گاه خدا (چوب و علف) خشکش گرداند؟ همانا در آن صاحبان عقل را تذکر (قدرت و رحمت الهی) است.

تصویرها
نشانه‌های خداوند در برگ‌های فصل خزان/1
نشانه‌های خداوند در برگ‌های فصل خزان/1
نشانه‌های خداوند در برگ‌های فصل خزان/1
نشانه‌های خداوند در برگ‌های فصل خزان/1
نشانه‌های خداوند در برگ‌های فصل خزان/1
نشانه‌های خداوند در برگ‌های فصل خزان/1
نشانه‌های خداوند در برگ‌های فصل خزان/1
نشانه‌های خداوند در برگ‌های فصل خزان/1
نشانه‌های خداوند در برگ‌های فصل خزان/1
نشانه‌های خداوند در برگ‌های فصل خزان/1
نشانه‌های خداوند در برگ‌های فصل خزان/1
نشانه‌های خداوند در برگ‌های فصل خزان/1
نشانه‌های خداوند در برگ‌های فصل خزان/1
نشانه‌های خداوند در برگ‌های فصل خزان/1
نشانه‌های خداوند در برگ‌های فصل خزان/1
نشانه‌های خداوند در برگ‌های فصل خزان/1
نشانه‌های خداوند در برگ‌های فصل خزان/1
نشانه‌های خداوند در برگ‌های فصل خزان/1
نشانه‌های خداوند در برگ‌های فصل خزان/1
نشانه‌های خداوند در برگ‌های فصل خزان/1
نمایش موجودیت‌ها