date_range یکشنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ access_time ۰۲:۳۱:۰۰ ب.ظ

مدیریت تعمیرات نیروگاه سد دز در شرکت نصب، تعمیر و نگهداری نیروگاه‌های برق‌آبی خوزستان عنوان کرد؛ از گاورنر واحد شماره 6 نیروگاه سد دز، رفع اشکال شد

مدیریت تعمیرات نیروگاه سد دز در شرکت نصب ، تعمیر و نگهداری نیروگاه های برق آبی خوزستان از رفع اشکال گاورنر واحد شماره 6 نیروگاه سد دز خبر داد .

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان ، "مصدق میرچناری" اظهار کرد: عملکرد گاورنر واحد شماره 6 نیروگاه دز، که به علت افزایش نشتی روغن از ناحیه گیت لیمیت دچار اختلال شد، توسط کارشناسان شرکت تعمیرات نیروگاه های برق آبی خوزستان عیب یابی و اصلاح شد .

میرچناری افزود: گاورنر واحدهای نیروگاه سد دز از تکنولوژی 60 سال پیش شرکت Wood Ward است که به دلیل استهلاک ناشی از عمر کاری ، این گاورنرها وارد سیکل پیری و فرسودگی شده اند .

وی تصریح کرد: با توجه به عدم وجود یدکی این گاورنرها در بازار ، و خارج از خط تولید شدن مدل آنها ، کارکنان شرکت تعمیرات نیروگاه های برق آبی خوزستان با استفاده از امکانات داخلی و مهارت های تخصصی خود ، مشکلات بوجود آمده در بهره برداری را تاکنون مرتفع کرده اند .

مدیریت تعمیرات نیروگاه سد دز با اشاره به آغاز عملیات پروژه بهینه سازی نیروگاه این سد گفت:  گاورنرهای فرسوده به زودی با نمونه های ارتقا یافته شرکت voith اتریش جایگزین خواهند شد .

 

    مدیریت تعمیرات نیروگاه سد دز در شرکت نصب، تعمیر و نگهداری نیروگاه‌های برق‌آبی خوزستان عنوان کرد؛ از گاورنر واحد شماره 6 نیروگاه سد دز، رفع اشکال شد مدیریت تعمیرات نیروگاه سد دز در شرکت نصب، تعمیر و نگهداری نیروگاه‌های برق‌آبی خوزستان عنوان کرد؛ از گاورنر واحد شماره 6 نیروگاه سد دز، رفع اشکال شد مدیریت تعمیرات نیروگاه سد دز در شرکت نصب، تعمیر و نگهداری نیروگاه‌های برق‌آبی خوزستان عنوان کرد؛ از گاورنر واحد شماره 6 نیروگاه سد دز، رفع اشکال شد مدیریت تعمیرات نیروگاه سد دز در شرکت نصب، تعمیر و نگهداری نیروگاه‌های برق‌آبی خوزستان عنوان کرد؛ از گاورنر واحد شماره 6 نیروگاه سد دز، رفع اشکال شد مدیریت تعمیرات نیروگاه سد دز در شرکت نصب، تعمیر و نگهداری نیروگاه‌های برق‌آبی خوزستان عنوان کرد؛ از گاورنر واحد شماره 6 نیروگاه سد دز، رفع اشکال شد مدیریت تعمیرات نیروگاه سد دز در شرکت نصب، تعمیر و نگهداری نیروگاه‌های برق‌آبی خوزستان عنوان کرد؛ از گاورنر واحد شماره 6 نیروگاه سد دز، رفع اشکال شد مدیریت تعمیرات نیروگاه سد دز در شرکت نصب، تعمیر و نگهداری نیروگاه‌های برق‌آبی خوزستان عنوان کرد؛ از گاورنر واحد شماره 6 نیروگاه سد دز، رفع اشکال شد مدیریت تعمیرات نیروگاه سد دز در شرکت نصب، تعمیر و نگهداری نیروگاه‌های برق‌آبی خوزستان عنوان کرد؛ از گاورنر واحد شماره 6 نیروگاه سد دز، رفع اشکال شد
منبع: روابط عمومی شرکت نصب، تعمیر و نگهداری نیروگاه‌های برق آبی خوزستان
خبرنگار: شیما دشت گلی
تصویرها
مدیریت تعمیرات نیروگاه سد دز در شرکت نصب، تعمیر و نگهداری نیروگاه‌های برق‌آبی خوزستان عنوان کرد؛ از گاورنر واحد شماره 6 نیروگاه سد دز، رفع اشکال شد
مدیریت تعمیرات نیروگاه سد دز در شرکت نصب، تعمیر و نگهداری نیروگاه‌های برق‌آبی خوزستان عنوان کرد؛ از گاورنر واحد شماره 6 نیروگاه سد دز، رفع اشکال شد
مدیریت تعمیرات نیروگاه سد دز در شرکت نصب، تعمیر و نگهداری نیروگاه‌های برق‌آبی خوزستان عنوان کرد؛ از گاورنر واحد شماره 6 نیروگاه سد دز، رفع اشکال شد
مدیریت تعمیرات نیروگاه سد دز در شرکت نصب، تعمیر و نگهداری نیروگاه‌های برق‌آبی خوزستان عنوان کرد؛ از گاورنر واحد شماره 6 نیروگاه سد دز، رفع اشکال شد
مدیریت تعمیرات نیروگاه سد دز در شرکت نصب، تعمیر و نگهداری نیروگاه‌های برق‌آبی خوزستان عنوان کرد؛ از گاورنر واحد شماره 6 نیروگاه سد دز، رفع اشکال شد
مدیریت تعمیرات نیروگاه سد دز در شرکت نصب، تعمیر و نگهداری نیروگاه‌های برق‌آبی خوزستان عنوان کرد؛ از گاورنر واحد شماره 6 نیروگاه سد دز، رفع اشکال شد
مدیریت تعمیرات نیروگاه سد دز در شرکت نصب، تعمیر و نگهداری نیروگاه‌های برق‌آبی خوزستان عنوان کرد؛ از گاورنر واحد شماره 6 نیروگاه سد دز، رفع اشکال شد
مدیریت تعمیرات نیروگاه سد دز در شرکت نصب، تعمیر و نگهداری نیروگاه‌های برق‌آبی خوزستان عنوان کرد؛ از گاورنر واحد شماره 6 نیروگاه سد دز، رفع اشکال شد
نمایش موجودیت‌ها