date_range چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷ access_time ۰۸:۲۷:۰۲ ب.ظ
تعداد 1 خبرگزاری دیگر این خبر را منتشر کرده‌اند.

تغییرات کلید نهایی آزمون دستیاری اعلام شد

  تغییرات کلید نهایی چهل و پنجمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی پزشکی اعلام شد.چهل و پنجمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی با هدف برگزاری آزمون با بیشترین میزان دقت، صحت، سهولت و امنیت با مشارکت جمع کثیری از اعضای هیات علمی دانشگاههای علوم پزشکی با رعایت کلیه اصول و مبانی طراحی سوالات آزمون 6 اردیبهشت 97 و با حضور بالغ بر 12 هزار داوطلب در دانشگاههای علوم پزشکی برگزار شد.در همین رابطه، دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصی در اطلاعیه‎ای تغییرات کلید نهایی آزمون دستیاری پزشکی را اعلام کرد.

پس از مراحل طراحی سوالات و برگزاری آزمون و اعلام کلید اولیه سوالات، اعتراضات داوطلبان در بازه زمانی مقرر دریافت و ضمن دعوت از هیات ممتحنه آزمون و بررسی سوالات از جمیع جهات تنها سه مورد اصلاح انجام شد.ضمناً بررسیهای میدانی و نظر خواهی از داوطلبان شرکت‎‏کننده در آزمون و نیز نتایج و مشخصات روان‎سنجی آزمون و آمارهای مرتبط بیانگر دستیابی به هدف از پیش تعیین شده است.

تغییرات کلید نهایی آزمون دستیاری پزشکی

1) دفترچه A سوال 140 (آسیب‌شناسی)، در دفترچه B سوال 166، در دفترچه C سوال 140 و در دفترچه D سوال 186: تغییر از گزینه ب به گزینه الف.

2) دفترچه A سوال 26 (بیماریهای داخلی)، در دفترچه B سوال 2، در دفترچه C سوال 56و در دفترچه D سوال 52: تغییر از گزینه ج به گزینه ب.

3) دفترچه A سوال 56 (بیماریهای داخلی)، در دفترچه B سوال 32، در دفترچه C سوال 86و در دفترچه D سوال 82: تغییر از گزینه الف به گزینه د.

نمایش موجودیت‌ها