date_range دوشنبه ۱۹ شهریور ۱۳۹۷ access_time ۰۱:۲۲:۰۰ ب.ظ

گزارش بانک مرکزی از بخش مالی و بودجه اقتصاد ایران میزان درآمد نفتی و مالیاتی دولت در چهارماهه ابتدایی سال 97 / مالیات دریافتی از مقدار مصوب کمتر بوده است

گزارش بانک مرکزی از بخش مالی و بودجه اقتصاد ایران میزان درآمد نفتی و مالیاتی دولت در چهارماهه ابتدایی سال 97 / مالیات دریافتی از مقدار مصوب کمتر بوده است
منبع خبر: با اقتصاد

آخرین آمار منتشر شده توسط بانک مرکزی حاکی از این است که میزان درآمد حاصل از منابع نفتی در چهارماهه ابتدایی سال 7.67 هزار میلیارد بیشتر از میزان مصوب بوده است و میازان در آماد حاصل از مالیات 13.39 هزار میلیارد تومان کمتر میزان مصوب بوده است.

به گزارش پایگاه خبری "بااقتصاد"، در بخش مالی و بودجه ، آخرین آماری که بانک مرکزی با عنوان گزیده آمارهای اقتصادی  تا پایان تیرماه، منتشر کرده است. پیش بینی مصوب در بودجه برای 4 ماهه ابتدایی سال  برای میزان منابع حاصل از  نفت و فرآورده های نفتی معادل 34.32 هزار میلیارد تومان بوده است و عملکرد چهارماهه معادل 41.96 هزار میلیارد تومان بوده است. 

میزان کل مالیات دریافتی در این چهارماه برابر با 34.88 هزار میلیارد تومان و میزان مالیات مصوب برای این چهار ماه معادل 48.27 هزار میلیارد تومان بوده است.

گزارش بانک مرکزی از بخش مالی و بودجه اقتصاد ایران میزان درآمد نفتی و مالیاتی دولت در چهارماهه ابتدایی سال 97 / مالیات دریافتی از مقدار مصوب کمتر بوده است

جزئیات این گزارش در فایل ضمیمه زیر قابل مشاهده است.

دانلود فایل
تصویرها
گزارش بانک مرکزی از بخش مالی و بودجه اقتصاد ایران میزان درآمد نفتی و مالیاتی دولت در چهارماهه ابتدایی سال 97 / مالیات دریافتی از مقدار مصوب کمتر بوده است
نمایش موجودیت‌ها