ساعت رسمی کشور فرداشب تغییر می‌کند

ساعت رسمی کشور فرداشب تغییر می‌کند
منبع خبر: عصرخبر
دسته خبری: سیاست|مجلس

ساعت رسمی کشور فرداشب یک ساعت به عقب کشیده می‌شود.

به گزارش ایلنا، بر اساس قانون تغییر ساعت رسمی کشور مصوب ۱۳۸۶ مجلس شورای اسلامی ساعت رسمی کشور در ساعت ۲۴ سی ام شهریور یک ساعت به عقب برگردانده می شود.

ساعت رسمی کشور هر سال در ساعت ۲۴ روز اول فروردین یک ساعت به جلو کشیده می شود و در ساعت ۲۴ روز سی ام شهریور به حال سابق برگردانده می شود.
نمایش موجودیت‌ها