date_range جمعه ۲۰ مهر ۱۳۹۷ access_time ۰۲:۴۴:۱۶ ق.ظ

تلاش برای ابداع یک برنامه و افق جدید برای ارتقای عملکرد شهرداری ارومیه

تلاش برای ابداع یک برنامه و افق جدید برای ارتقای عملکرد شهرداری ارومیه

آبشارآنلاین - معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهردار ارومیه تاکید کرد: نگاه معاونت برنامه ریزی ابداع یک برنامه و افق جدید برای    ارتقاء عملکرد شهرداری و سپس اجرای آن است.
صادق حسین دوستی با بیان اینکه معاونت برنامه ریزی بررسی فرایندهای کاردر حوزه نظارت را بررسی می کند،     بیان کرد: این فرایندها جهت ارتقای راندمان کاری و افزایش رضایت شهروندان اجرا می شود.
وی با بیان اینکه معاونت برنامه ریزی به کیفیت عملکرد امور نگاه ویژه دارد، اظهار کرد:     برای افزایش کیفیت امور کار ها در شهرداری، عملکردها در طی مراحی     فرایند های     جاری ثبت شده است .
  ثبت 360 فرایند برای کاهش هزینه ها در شهرداری ارومیه
معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهردار ارومیه گفت:     معاونت برنامه ریزی 360 فرایند را   ثبت وظیفه کرده است و     در قدم ها بعدی فرایندهای ثبت شده با کار کارشناسی به فرایند جدید تبدیل می شود تا هزینه ها کاهش     یابد .

وی با بیان اینکه شناسایی فرایندها در حال حاضر در سازمان ها ی شهرداری در دست اجرا است ، عنوان کرد:  نگاه معاونت برنامه ریزی ابداع یک برنامه جدید برای ارتقاء عملکرد شهرداری و سپس اجرا است.

نمایش موجودیت‌ها