date_range پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷ access_time ۰۹:۱۳:۰۰ ق.ظ
تعداد 5 خبرگزاری دیگر این خبر را منتشر کرده‌اند. گراف تشابه

ایران اسپانیا "آزادی"

ایران اسپانیا "آزادی"
دسته خبری: ورزش|فوتبال

خرداد:مردم تهران برای اولین بار و برای تماشای مسابقه‌ی فوتبال ایران و اسپانیا در جام جهانی ۲۰۱۸ بهمراه خانواده‌های خود به ورزشگاه صدهزار نفری آزادی رفتند و پخش زنده‌ی این مسابقه را بر پرده‌ی نمایش و نمایشگر ورزشگاه تماشا کردند. پخش زنده‌ی این مسابقه در ورزشگاه برای خانواده‌ها با مشکلاتی همراه بود ولی ساعتی مانده به شروع مسابقه درهای ورزشگاه بروی مردم باز شدند.


ایران اسپانیا

ایران اسپانیا

ایران اسپانیا

ایران اسپانیا

ایران اسپانیا

ایران اسپانیا

ایران اسپانیا

ایران اسپانیا

ایران اسپانیا


ایران اسپانیا

ایران اسپانیا

ایران اسپانیا

ایران اسپانیا

ایران اسپانیا


ایران اسپانیا

ایران اسپانیا

ایران اسپانیا


ایران اسپانیا


ایران اسپانیا

ایران اسپانیا


ایران اسپانیا

ایران اسپانیا


ایران اسپانیا


ایران اسپانیا

ایران اسپانیا


ایران اسپانیا


ایران اسپانیا


ایران اسپانیا

ایران اسپانیا

ایران اسپانیا


ایران اسپانیا


ایران اسپانیا


ایران اسپانیا

ایران اسپانیا


ایران اسپانیا

ایران اسپانیا


ایران اسپانیا
تصویرها
ایران اسپانیا "آزادی"
ایران اسپانیا "آزادی"
ایران اسپانیا "آزادی"
ایران اسپانیا "آزادی"
ایران اسپانیا "آزادی"
ایران اسپانیا "آزادی"
ایران اسپانیا "آزادی"
ایران اسپانیا "آزادی"
ایران اسپانیا "آزادی"
ایران اسپانیا "آزادی"
ایران اسپانیا "آزادی"
ایران اسپانیا "آزادی"
ایران اسپانیا "آزادی"
ایران اسپانیا "آزادی"
ایران اسپانیا "آزادی"
ایران اسپانیا "آزادی"
ایران اسپانیا "آزادی"
ایران اسپانیا "آزادی"
ایران اسپانیا "آزادی"
ایران اسپانیا "آزادی"
ایران اسپانیا "آزادی"
ایران اسپانیا "آزادی"
ایران اسپانیا "آزادی"
ایران اسپانیا "آزادی"
ایران اسپانیا "آزادی"
ایران اسپانیا "آزادی"
ایران اسپانیا "آزادی"
ایران اسپانیا "آزادی"
ایران اسپانیا "آزادی"
ایران اسپانیا "آزادی"
ایران اسپانیا "آزادی"
ایران اسپانیا "آزادی"
ایران اسپانیا "آزادی"
ایران اسپانیا "آزادی"
ایران اسپانیا "آزادی"
ایران اسپانیا "آزادی"
ایران اسپانیا "آزادی"
نمایش موجودیت‌ها