date_range جمعه ۲۲ تیر ۱۳۹۷ access_time ۰۲:۱۷:۰۰ ق.ظ
تعداد 1 خبرگزاری دیگر این خبر را منتشر کرده‌اند.

تصاویر/ نصف جنگل‌های کالیفرنیا در آتش سوخت

تصاویر/ نصف جنگل‌های کالیفرنیا در آتش سوخت
منبع خبر: تدبیر و امید

آتش‌سوزی در ایالت کالیفرنیا آمریکا همچنان ادامه دارد و سه‌شنبه 55 درصد منطقه را آتش پر کرده بود که شامل 36 هزار و 500 هکتار می‌شد و نسبت به‌روز قبل هزار و 250 هکتار پیشروی داشته است. به دلیل ورزش باد احتمالا آتش‌سوزی گسترش می‌یابد.

تصاویر/ نصف جنگل‌های کالیفرنیا در آتش سوخت

تصاویر/ نصف جنگل‌های کالیفرنیا در آتش سوخت

تصاویر/ نصف جنگل‌های کالیفرنیا در آتش سوخت

تصاویر/ نصف جنگل‌های کالیفرنیا در آتش سوخت

تصاویر/ نصف جنگل‌های کالیفرنیا در آتش سوخت

تصاویر/ نصف جنگل‌های کالیفرنیا در آتش سوخت

تصاویر/ نصف جنگل‌های کالیفرنیا در آتش سوخت

تصاویر/ نصف جنگل‌های کالیفرنیا در آتش سوخت

تصاویر/ نصف جنگل‌های کالیفرنیا در آتش سوخت

تصاویر/ نصف جنگل‌های کالیفرنیا در آتش سوخت

تصاویر/ نصف جنگل‌های کالیفرنیا در آتش سوخت

تصاویر/ نصف جنگل‌های کالیفرنیا در آتش سوخت

تصاویر/ نصف جنگل‌های کالیفرنیا در آتش سوخت

تصاویر/ نصف جنگل‌های کالیفرنیا در آتش سوخت

تصاویر/ نصف جنگل‌های کالیفرنیا در آتش سوخت
تصویرها
تصاویر/ نصف جنگل‌های کالیفرنیا در آتش سوخت
تصاویر/ نصف جنگل‌های کالیفرنیا در آتش سوخت
تصاویر/ نصف جنگل‌های کالیفرنیا در آتش سوخت
تصاویر/ نصف جنگل‌های کالیفرنیا در آتش سوخت
تصاویر/ نصف جنگل‌های کالیفرنیا در آتش سوخت
تصاویر/ نصف جنگل‌های کالیفرنیا در آتش سوخت
تصاویر/ نصف جنگل‌های کالیفرنیا در آتش سوخت
تصاویر/ نصف جنگل‌های کالیفرنیا در آتش سوخت
تصاویر/ نصف جنگل‌های کالیفرنیا در آتش سوخت
تصاویر/ نصف جنگل‌های کالیفرنیا در آتش سوخت
تصاویر/ نصف جنگل‌های کالیفرنیا در آتش سوخت
تصاویر/ نصف جنگل‌های کالیفرنیا در آتش سوخت
تصاویر/ نصف جنگل‌های کالیفرنیا در آتش سوخت
تصاویر/ نصف جنگل‌های کالیفرنیا در آتش سوخت
تصاویر/ نصف جنگل‌های کالیفرنیا در آتش سوخت
نمایش موجودیت‌ها