date_range چهارشنبه ۲۵ بهمن ۱۳۹۶ access_time ۰۹:۴۳:۰۰ ب.ظ

تصاویر/ دستگیری اخلال‌گران بازار ارز در تهران

تصاویر/ دستگیری اخلال‌گران بازار ارز در تهران
منبع خبر: تدبیر و امید

آگاهی تهران روز چهارشنبه در عملیاتی، 90 نفر از دلالان و اخلالگران بازار ارز را در پایتخت دستگیر و از آنها 500 هزار قطعه اسکناس شامل انواع ارز کشف و ضبط کرد.

تصاویر/ دستگیری اخلال‌گران بازار ارز در تهران

تصاویر/ دستگیری اخلال‌گران بازار ارز در تهران

تصاویر/ دستگیری اخلال‌گران بازار ارز در تهران

تصاویر/ دستگیری اخلال‌گران بازار ارز در تهران

تصاویر/ دستگیری اخلال‌گران بازار ارز در تهران

تصاویر/ دستگیری اخلال‌گران بازار ارز در تهران

تصاویر/ دستگیری اخلال‌گران بازار ارز در تهران

تصاویر/ دستگیری اخلال‌گران بازار ارز در تهران

تصاویر/ دستگیری اخلال‌گران بازار ارز در تهران

تصاویر/ دستگیری اخلال‌گران بازار ارز در تهران

تصاویر/ دستگیری اخلال‌گران بازار ارز در تهران

تصاویر/ دستگیری اخلال‌گران بازار ارز در تهران

تصاویر/ دستگیری اخلال‌گران بازار ارز در تهران

تصاویر/ دستگیری اخلال‌گران بازار ارز در تهران

منبع : ایرنا | میزان
تصویرها
تصاویر/ دستگیری اخلال‌گران بازار ارز در تهران
تصاویر/ دستگیری اخلال‌گران بازار ارز در تهران
تصاویر/ دستگیری اخلال‌گران بازار ارز در تهران
تصاویر/ دستگیری اخلال‌گران بازار ارز در تهران
تصاویر/ دستگیری اخلال‌گران بازار ارز در تهران
تصاویر/ دستگیری اخلال‌گران بازار ارز در تهران
تصاویر/ دستگیری اخلال‌گران بازار ارز در تهران
تصاویر/ دستگیری اخلال‌گران بازار ارز در تهران
تصاویر/ دستگیری اخلال‌گران بازار ارز در تهران
تصاویر/ دستگیری اخلال‌گران بازار ارز در تهران
تصاویر/ دستگیری اخلال‌گران بازار ارز در تهران
تصاویر/ دستگیری اخلال‌گران بازار ارز در تهران
تصاویر/ دستگیری اخلال‌گران بازار ارز در تهران
تصاویر/ دستگیری اخلال‌گران بازار ارز در تهران
نمایش موجودیت‌ها