date_range جمعه ۳ فروردین ۱۳۹۷ access_time ۰۱:۳۶:۰۰ ق.ظ

امیررضا نریمانی، سیدمهدی الوانی، وجه‌الله قربانی زاده، رضا واعظی شناسایی عوامل و موانع برون‌سازمانی دانشگاه در تجاری‌سازی پژوهش‌های علوم انسانی

امیررضا نریمانی، سیدمهدی الوانی، وجه‌الله قربانی زاده، رضا واعظی شناسایی عوامل و موانع برون‌سازمانی دانشگاه در تجاری‌سازی پژوهش‌های علوم انسانی
منبع خبر: خبرگزاری فارس

امروزه ورود دانشگاه‌های ایران به تجارت دانش از یک مزیت به یک ضرورت تبدیل گشته است و این امر، زمانی ممکن است که تجاری‌سازی دانش در دانشگاه‌ها به یک فعالیت نظام‌مند تبدیل شود.

چکیده :  

امروزه ورود دانشگاه‌های ایران به تجارت دانش از یک مزیت به یک ضرورت تبدیل گشته است و این امر، زمانی ممکن است که تجاری‌سازی دانش در دانشگاه‌ها به یک فعالیت نظام‌مند تبدیل شود. در فرآیند تجاری‌سازی، به‌خصوص علوم انسانی، عواملی فراوان، ازجمله عوامل محیطی، فردی، مدیریتی، سازمانی و بسیاری مؤلفه‌های دیگر نقش دارند. این پژوهش با هدف شناسایی شاخص‌ها و موانع محیطی تجاری‌سازی پژوهش‌های علوم انسانی انجام ‌شده است. روش پژوهش مورد استفاده، تحلیل تِم و جامعه آماری این پژوهش 12 نفر از متخصصان و خبرگان عرصه علوم انسانی و تجاری‌سازی بوده است که به‌صورت هدفمند انتخاب‌ شده و مورد مصاحبه نیمه‌ساختاریافته قرارگرفته‌اند. دست‌آورد اصلی این پژوهش، ایجاد مدلی است که بر اساس آن، عوامل قانونی، اسناد فرادستی، ساختار دولتی، حمایتی، صنعتی، فرهنگی، آموزشی و موانع ذاتی در سه دسته کلی دولتی، غیردولتی و نهادی دسته‌بندی شدند که هر یک ابعاد مختلفی دارند و در پایان پیشنهادهای عملی برای غلبه بر موانع تجاری‌سازی علوم انسانی ارائه ‌شده است.

واژه‌های کلیدی: تجاری‌سازی، پژوهش دانشگاهی، تحلیل تِم، تجاری‌سازی علوم انسانی، دانش تجارت.

نویسندگان:

امیررضا نریمانی، سید مهدی الوانی، وجه اله قربانی زاده

رضا واعظی : دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی

فصلنامه فرایند مدیریت و توسعه - دوره 30، شماره 1، بهار 1396.

برای مشاهده کامل مقاله روی فایل مقابل کلیک کنید.  امیررضا نریمانی، سیدمهدی الوانی، وجه‌الله قربانی زاده، رضا واعظی شناسایی عوامل و موانع برون‌سازمانی دانشگاه در تجاری‌سازی پژوهش‌های علوم انسانی  

تصویرها
امیررضا نریمانی، سیدمهدی الوانی، وجه‌الله قربانی زاده، رضا واعظی شناسایی عوامل و موانع برون‌سازمانی دانشگاه در تجاری‌سازی پژوهش‌های علوم انسانی
نمایش موجودیت‌ها