date_range سه شنبه ۲۸ فروردین ۱۳۹۷ access_time ۰۳:۵۸:۰۰ ق.ظ

محسن قاسمپور، پروین شناسوند روش‌شناسی مواجهه امام علی (ع) با فرهنگ اخلاقی جاهلیت در نهج‌البلاغه

محسن قاسمپور، پروین شناسوند روش‌شناسی مواجهه امام علی (ع) با فرهنگ اخلاقی جاهلیت در نهج‌البلاغه
منبع خبر: خبرگزاری فارس

مطالعه چیستی فرهنگ اخلاقی جاهلیت و واکاوی ابعاد گونه‌گون آن یکی از موضوعات قابل بررسی و زمینه‌ساز شناخت بهتر آموزه‌های قرآن و حدیث است.

چکیده

مطالعه چیستی فرهنگ اخلاقی جاهلیت و واکاوی ابعاد گونه‌گون آن یکی از موضوعات قابل بررسی و زمینه‌ساز شناخت بهتر آموزه‌های قرآن و حدیث است. نظام اخلاقی برآمده از عقیده و تفکر جاهلیت، در نهج البلاغه بازتاب یافته و مواضع امام× در برابر دین و عقیده و اخلاق جاهلی از مجموعه فرمایش‌هایشان کاملاً آشکار است. در این پژوهش فقط فرهنگ اخلاقی جاهلیت از منظر امام مورد بررسی قرار می‌گیرد؛ نگارندگان می‌کوشند مواجهه امام علی× با آن فرهنگ را به سه روش توصیفی، ارزش داورانه و انکاری تحلیل کنند. بدین‌سان این پژوهش به این دستاورد رسیده که امام در نهج البلاغه به نفی و انکار کامل اخلاق جاهلی پرداخته است و هیچ بعدی از ابعاد اخلاق جاهلی را مورد تایید قرار نداده‌اند. این دیدگاه به‌ویژه در مقایسه با تحلیل دیگر نویسندگانی همچون ایزوتسو ـ که در باب جاهلیت پژوهش‌هایی داشته ـ متمایز است؛ چرا که آنان در شرح مفاهیم اخلاقی جاهلی و با ذکر صفاتی مثل سخاوت و شجاعت جاهلی گاهی خواسته‌اند آنها را به‌عنوان نقاط برجسته اخلاقی آن عصر ـ در میان انواع ویژگی‌های منفی اخلاقی ـ برجسته سازند، اما در نهج البلاغه و از زاویه نگاه امام صفات مذکور نیز، در خدمت غرور و اهداف شخصی قبیله‌گرایانه به‌عنوان مصداق بارز اخلاق منفی جاهلانه توصیف شده است.

کلیدواژه‌ها: جاهلیت؛ اخلاق؛ نهج البلاغه؛ فرهنگ؛ خشونت

نویسندگان:

محسن قاسمپور: دانشیار دانشگاه کاشان

پروین شناسوند: عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج.

فصلنامه پژوهش های نهج البلاغه - دوره 15، شماره 2 - شماره پیاپی 53، تابستان 1396.

برای مشاهده کامل مقاله روی فایل مقابل کلیک کنید.  محسن قاسمپور، پروین شناسوند روش‌شناسی مواجهه امام علی (ع) با فرهنگ اخلاقی جاهلیت در نهج‌البلاغه  

تصویرها
محسن قاسمپور، پروین شناسوند روش‌شناسی مواجهه امام علی (ع) با فرهنگ اخلاقی جاهلیت در نهج‌البلاغه
نمایش موجودیت‌ها