date_range دوشنبه ۱ مرداد ۱۳۹۷ access_time ۰۳:۳۷:۰۰ ق.ظ

محسن اکبری، مصطفی ابراهیم‌پور ازبری، میثم مسعودی‌فر، صدیقه خیری بررسی تاثیر برتری‌طلبی اجتماعی مصرف‌کنندگان بر انتخاب کالای لوکس با فناوری بالا با تعدیل گری درگیری ذهنی محصول

محسن اکبری، مصطفی ابراهیم‌پور ازبری، میثم مسعودی‌فر، صدیقه خیری بررسی تاثیر برتری‌طلبی اجتماعی مصرف‌کنندگان بر انتخاب کالای لوکس با فناوری بالا با تعدیل گری درگیری ذهنی محصول
منبع خبر: خبرگزاری فارس

یکی از انواع کالاهای لوکس که به سرعت در حال گسترش در بازارهای جهانی است، محصولات با فناوری بالای لوکس یا محصولات لوکس با فناوری بالا است.

چکیده

یکی از انواع کالاهای لوکس که به سرعت در حال گسترش در بازارهای جهانی است، محصولات با فناوری بالای لوکس یا محصولات لوکس با فناوری بالا است. امروزه در بسیاری از مناطق، بازار محصولات لوکس با فناوری بالا به طرز بی سابقه ای در حال گسترش است. افرادی که تمایل زیادی به خرید کالای لوکس با فناوری بالا دارند، از ویژگی های شخصیتی و رفتاری خاصی برخوردارند که تا حدودی آنها را از دیگر افراد متمایز می نماید. از جمله ویژگی های خریداران این کالاهای لوکس با فناوری بالا، وجود برتری طلبی اجتماعی آن هاست. ما در این پژوهش به بررسی تاثیر ابعاد مختلف برتری طلبی اجتماعی مصرف کنندگان بر انتخاب کالای لوکس با فناوری بالا با در نظر گرفتن درگیری ذهنی محصول پرداخته ایم. این پژوهش از لحاظ جهت گیری های پژوهش، کاربردی بوده و از لحاظ هدف پژوهش نیز توصیفی است. این پژوهش گوشی آیفون را به عنوان یک کالای با ویژگی های لوکس و فناوری بالا انتخاب کرده است. جامعه آماری این پژوهش، خریداران گوشی آیفون در فروشگاه پایتخت، عرضه کننده گوشی های هوشمند در تهران است. برای آزمون فرضیه ها، از روش همبستگی و مدل یابی معادلات ساختاری و به طور مشخص از نرم افزارهای آماری SPSS و Smart PLS استفاده شده است. نتایج حاکی از آن بوده است که رابطه بین زیاده خواهی و جاه طلبی با انتخاب کالای لوکس با فناوری بالا معنادار است و همچنین درگیری ذهنی مصرف کننده درخصوص محصول، رابطه بین ابعاد برتری طلبی اجتماعی مصرف کنندگان و انتخاب کالای لوکس با فناوری بالا را تعدیل نمی نماید.

کلیدواژگان: جاه طلبی، کالای لوکس با فناوری بالا، درگیری ذهنی، برتری طلبی اجتماعی، زیاده خواهی

نویسندگان:
محسن اکبری، مصطفی ابراهیم پور ازبری، میثم مسعودی فر، صدیقه خیری

فصلنامه رشد فناوری - سال سیزدهم، شماره 52، پاییز 1396.

برای مشاهده کامل مقاله روی فایل مقابل کلیک کنید.  محسن اکبری، مصطفی ابراهیم‌پور ازبری، میثم مسعودی‌فر، صدیقه خیری بررسی تاثیر برتری‌طلبی اجتماعی مصرف‌کنندگان بر انتخاب کالای لوکس با فناوری بالا با تعدیل گری درگیری ذهنی محصول  

تصویرها
محسن اکبری، مصطفی ابراهیم‌پور ازبری، میثم مسعودی‌فر، صدیقه خیری بررسی تاثیر برتری‌طلبی اجتماعی مصرف‌کنندگان بر انتخاب کالای لوکس با فناوری بالا با تعدیل گری درگیری ذهنی محصول
نمایش موجودیت‌ها