date_range یکشنبه ۲۴ دی ۱۳۹۶ access_time ۰۱:۵۶:۰۰ ق.ظ

ابوالحسن میری، پریسا علیخانی قربانی شدن زنان در فضای مجازی از دیدگاه کاربران زن و تاثیر آن بر اعتقادات اسلامی و کیفیت زندگی کاربران

ابوالحسن میری، پریسا علیخانی قربانی شدن زنان در فضای مجازی از دیدگاه کاربران زن و تاثیر آن بر اعتقادات اسلامی و کیفیت زندگی کاربران
منبع خبر: خبرگزاری فارس

در این پژوهش تلاش شده تا به نمودهای قربانی شدن زنان از دیدگاه زنان کاربر فضای مجازی پرداخته و تاثیر آن بر کیفیت زندگی و اعتقادات اسلامی آنان بررسی شود.

چکیده

به نظر می‌رسد با افزایش استفاده از فضای مجازی، ناهنجاری‌های جدیدی نیز شکل گرفته است. این مساله، می‌تواند ناشی از ناآگاهی افراد جامعه دربارۀ استفادۀ صحیح از این فضا، کمبود فضای مناسب برای بروز احساسات به‌صورت صحیح، نبود احترام متقابل در جامعه، وجود هنجارهای دست‌وپاگیر در دنیای واقعی، بسته‌بودن جامعۀ حقیقی و آزادی عملکرد در دنیای مجازی دانست. به‌دنبال این آسیب‌ها، احساس ترس از قربانی‌شدن برای بسیاری از کاربران و به خصوص زنان، پیش می‌آید که تاثیر مستقیمی بر احساسات و زندگی آنان خواهد داشت. در این پژوهش تلاش شده تا به نمودهای قربانی‌شدن زنان از دیدگاه زنان کاربر فضای مجازی پرداخته و تاثیر آن بر کیفیت زندگی و اعتقادات اسلامی آنان بررسی شود. بر این اساس، محققان پس از مصاحبه با 63 زن کاربر فضای مجازی، به این نتیجه دست یافتند که قربانی‌شدن در فضای مجازی از دیدگاه زنان کاربر احساسات گوناگونی مانند: کاهش اعتماد بین افراد، کاهش شعاع ارتباطات، افزایش تنش در خانواده، کاهش اعتماد به‌نفس افراد، افزایش ترس‌های مبهم در افراد و در برخی از نمونه‌های مورد مطالعه، بدبینی به افراد و به‌ویژه دین‌داران، بی‌اعتنایی به دین، کاهش توجه و التزام به اعمال دینی را در پی دارد.

کلیدواژه ها: قربانی‌شدن؛ فضای مجازی؛ اعتقادات اسلامی؛ کیفیت زندگی؛ اینترنت؛ زنان

نویسندگان:

ابوالحسن میری: مدرس دانشگاه جامع علمی کاربردی استان قم

 پریسا علیخانی: دانشجوی کارشناسی ارشد پژوهش هنر دانشگاه هنراسلامی تبریز

فصلنامه اسلام و مطالعات اجتماعی - دوره 3، شماره 3، پیاپی 11، زمستان 1394.

برای مشاهده کامل مقاله روی فایل مقابل کلیک کنید.  ابوالحسن میری، پریسا علیخانی قربانی شدن زنان در فضای مجازی از دیدگاه کاربران زن و تاثیر آن بر اعتقادات اسلامی و کیفیت زندگی کاربران  

تصویرها
ابوالحسن میری، پریسا علیخانی قربانی شدن زنان در فضای مجازی از دیدگاه کاربران زن و تاثیر آن بر اعتقادات اسلامی و کیفیت زندگی کاربران
نمایش موجودیت‌ها