date_range چهارشنبه ۲۴ آبان ۱۳۹۶ access_time ۰۱:۲۵:۰۰ ق.ظ

علیرضا عظیم‌پور مقدمه‌ای بر مفهوم روان‌شناختی مکاشفه های اخلاقی و بررسی تلویحات آن بر فلسفه اخلاق

علیرضا عظیم‌پور مقدمه‌ای بر مفهوم روان‌شناختی مکاشفه های اخلاقی و بررسی تلویحات آن بر فلسفه اخلاق
منبع خبر: خبرگزاری فارس

هدف این پژوهش، معرفی مکاشفه های اخلاقی در روان‌شناسی و بررسی تلویحاتی است که این مکاشفه ها، برای رویکردهای مختلف فلسفه اخلاق دارد.

چکیده

مکاشفه های اخلاقی قواعد سردستی و شهودی اند که در گفت وگوهای اخلاقی روزمره مورد استفاده قرار می گیرند. هرچند این قواعد پاسخی سریع و اغلب درست به معماهای اخلاقی انسان می دهند، استفادة بدون تامل و استدلال از آنها می تواند موجب خطاهایی در تصمیم گیری های اخلاقی شود. حال پرسش این است که خطاپذیری این مکاشفات چه تلویحات و محدودیت هایی را برای تفکر اخلاقی انسان فراهم می کند؟ هدف این پژوهش، معرفی مکاشفه های اخلاقی در روان شناسی و بررسی تلویحاتی است که این مکاشفه ها، برای رویکردهای مختلف فلسفة اخلاق دارد. از طریق روش کتابخانه ای ابتدا مکاشفه های اخلاقی به روشنی توضیح داده، و سپس به روش تحلیلی- منطقی پیامدهای این مکاشفات برای رویکردهای مختلف فلسفة اخلاق بررسی شد. مکاشفات اخلاقی، می تواند خطاپذیری تصمیمات اخلاقی را در صورت پذیرش صرف رویکرد عاطفه گرایی نشان دهد. افزون بر این،  برخلاف توصیة فلاسفة اخلاق شهودگرا، مردم شهودهای خود را به جای استفادة صرف در مسائل بنیادی اخلاقی، در مسائل روزمره به کار می اندازند.

کلیدواژه ها: مکاشفه های اخلاقی، پیامدگرایی، تکلیف گرایی، شهودگرایی، عاطفه گرایی.

نویسنده: 

علیرضا عظیم پور / استادیار روان شناسی دانشگاه سلمان فارسی کازرون  

دو فصلنامه معرفت اخلاقی - سال ششم، شماره 18، پاییز و زمستان 1394.

برای مشاهده کامل مقاله روی فایل مقابل کلیک کنید.  علیرضا عظیم‌پور مقدمه‌ای بر مفهوم روان‌شناختی مکاشفه های اخلاقی و بررسی تلویحات آن بر فلسفه اخلاق  

تصویرها
علیرضا عظیم‌پور مقدمه‌ای بر مفهوم روان‌شناختی مکاشفه های اخلاقی و بررسی تلویحات آن بر فلسفه اخلاق
نمایش موجودیت‌ها