date_range سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷ access_time ۰۷:۳۳:۰۰ ق.ظ

حسن رمضانی مقام قرب و درجات آن از منظر اهل معرفت

حسن رمضانی مقام قرب و درجات آن از منظر اهل معرفت
منبع خبر: خبرگزاری فارس

دو اصطلاح «قرب فرایض» و «قرب نوافل» از جمله اصطلاحاتی است که در فضای عرفان نظری وضع‌شده و رواج یافته است.

چکیده

دو اصطلاح «قرب فرایض» و «قرب نوافل» از جمله اصطلاحاتی است که در فضای عرفان نظری وضع شده و رواج یافته است. گرچه خاستگاه این دو اصطلاح، حدیثی است قدسی که از مقرِّب‌بودن نوافل و فرایض و آثار مترتّب بر قرب سخن می‌گوید و بین فریقین معتبر است و باعنوان «حدیث تردّد» از آن یاد می‌شود، با توجّه به تصرّفاتی که از سوی عارفان در این واژه‌ها صورت گرفته، البته با حفظ همان معانی و مفاهیم متعارف، معناهایی ویژه یافته است که در اثنای مقاله با آنها آشنا خواهیم شد

کلیدواژه‌ها: مقام قرب؛ قرب نوافل؛ قرب فرایض؛ جمع بین القربین

نویسنده:

حسن رمضانی: استادیار و عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی . قم. ایران

فصلنامه حکمت اسلامی - دوره 2، شماره 4، پیاپی 7، زمستان 1394.

برای مشاهده کامل مقاله روی فایل مقابل کلیک کنید.  حسن رمضانی مقام قرب و درجات آن از منظر اهل معرفت  

تصویرها
حسن رمضانی مقام قرب و درجات آن از منظر اهل معرفت
نمایش موجودیت‌ها