date_range چهارشنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۷ access_time ۰۱:۰۶:۵۱ ق.ظ

بازدید فرمانده یگان حفاظت سازمان بنادر ازیگان حفاظت بنادر استان گلستان

فرمانده یگان حفاظت سازمان بنادر و دریانوردی ازیگان حفاظت بنادر و دریانوردی استان گلستان بازدید کرد.
بازدید فرمانده یگان حفاظت سازمان بنادر ازیگان حفاظت بنادر استان گلستان
به گزارش خبرطلایی به نقل از بازدید فرمانده یگان حفاظت سازمان بنادر ازیگان حفاظت بنادر استان گلستان پایگاه اطلاع رسانی سازمان بنادر و دریانوردی، در راستای بازدیدهای دوره ای سرهنگ اطمانی؛ فرمانده یگان حفاظت سازمان بنادر و دریانوردی از یگان حفاظت بنادر کشور، وی بازدیدی از بنادر و دریانوردی استان گلستان به عمل آورد.
اله یار اسعدی؛ مدیربنادر ودریانوردی استان گلستان در بازدید فرمانده یگان حفاظت سازمان بنادر و دریانوردی، به بیان چالش های یگان حفاظت بندر پرداخت و درادامه جلسه ای با حضور پرسنل یگان حفاظت بنادرگلستان تشکیل وپس از ارائه گزارش توسط فرمانده یگان حفاظت بندر هریک از پرسنل نقطه نظرات خود را نسبت به وضع موجود یگان ومشکلات بیان کردند.
فرمانده یگان حفاظت سازمان ضمن تشکر از زحمات پرسنل نسبت به کارهای انجام پذیرفته ودرحال اجرا مبحث آموزش رایک امر جدی عنوان کرد و پرورش نیروهای توانمند و جانشین پروری رادرامورات محوله در یگان های حفاظت بنادر کشور خواستار شد.

تصویرها
بازدید فرمانده یگان حفاظت سازمان بنادر ازیگان حفاظت بنادر استان گلستان
نمایش موجودیت‌ها