date_range سه شنبه ۲۷ فروردین ۱۳۹۸ access_time ۰۱:۳۹:۴۰ ق.ظ
تعداد 1 خبرگزاری دیگر این خبر را منتشر کرده‌اند.

فروردین‌ماه انجام می‌شود: حذف سخت آژند از فهرست شرکت‌های پذیرفته شده در بورس تهران

شرکت سخت آژند (ثاژن) از فهرست شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران حذف و قابل انتقال به بازار پایه فرابورس ایران خواهد بود.

به گزارش خبرطلایی به نقل از فروردین‌ماه انجام می‌شود: حذف سخت آژند از فهرست شرکت‌های پذیرفته شده در بورس تهران روابط عمومی بورس تهران و بر اساس مصوبه هیات محترم پذیرش اوراق بهادار، شرکت سخت آژند (ثاژن) از فهرست شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از تاریخ ۱۳۹۷۰ / ۰۱ / ۲۸ حذف و قابل انتقال به بازار پایه فرابورس ایران خواهد بود.

تصویرها
فروردین‌ماه انجام می‌شود: حذف سخت آژند از فهرست شرکت‌های پذیرفته شده در بورس تهران
نمایش موجودیت‌ها