date_range شنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۷ access_time ۰۶:۵۳:۰۰ ب.ظ

هوشیاری کشورهای منطقه در برابر تحریم‌های آمریکا

هوشیاری کشورهای منطقه در برابر تحریم‌های آمریکا
منبع خبر: شروع آنلاین
دسته خبری: اقتصاد|مجلس

کمال دهقانی فیروزآبادی نایب‌رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس

هوشیاری کشورهای منطقه در برابر تحریم‌های آمریکا
پیشنهاد دوحه به عراق برای استفاده از بانک‌های قطر جهت انجام مراودات مالی با ایران در زمان تحریم‌های آمریکا علیه کشورمان نشان می‌دهد که این اراده در کشورهای منطقه به وجود آمده که همکاری‌های تجاری همسایگان باعث رشد و توسعه اقتصادی آنها می‌شود و در این مسیر تحریم‌های یکجانبه آمریکا تاثیری ندارد. کشورهای منطقه از همه ظرفیت خود برای منافع ملی در چارچوب قواعد بین الملل استفاده خواهند کرد.
هیچ کشوری از تحریم های یکجانبه آمریکا حمایت نمی‌کند و هر کشوری برای خود منافع ملی دارد که در راستای آن گام بر می‌دارد.
کشورهای همسایه بیش از اینکه به توصیه آمریکا گوش دهند بیشتر به فکر آینده و روابط تجاری خود هستند، مجموعه‌ای از کشورها اطراف ایران وجود دارند که اقتصاد آنها مکمل یکدیگر بوده و نظام‌های مالی و پولی این کشورها موجب می‌شود منافع آنها تامین شود.
علیرغم تمامی فشارهایی که ممکن است به کشورها وارد شود، هر کشوری ظرفیت خود را داشته و از آن استفاده می‌کند ضمن اینکه عربستان، امارات و آمریکایی‌ها هستند که در این مسیر ضرر کرده و منزوی می‌شوند.
خوشبختانه در کشورهای منطقه این استراتژی، فکر و اراده وجود دارد که همکاری‌های فیمابین باعث رشد و توسعه اقتصادی آنها شود و در این مسیر از همکاری با کشورهای خارج از منطقه می‌کاهند.
کشورهای منطقه که به صورت منطقی از ظرفیت خود استفاده می‌کنند می‌دانند اگر به اقتصاد ایران ضربه بخورد قطعاً به اقتصاد آنها ضربه می‌خورد از این رو رشد و شکوفایی کشورهای همسایه را باعث رشد و شکوفایی کشور خود می‌دانند.

تصویرها
هوشیاری کشورهای منطقه در برابر تحریم‌های آمریکا
نمایش موجودیت‌ها