date_range سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷ access_time ۱۱:۳۳:۰۰ ق.ظ

(تصاویر) هنرمندان در جشن بزرگداشت پیوند اعضا

(تصاویر) هنرمندان در جشن بزرگداشت پیوند اعضا
منبع خبر: فرارو

مراسم بزرگداشت پیوند اعضا (جشن نفس) دوشنبه‌شب در منطقه گلابدره تهران برگزار شد.

مراسم بزرگداشت پیوند اعضاء (جشن نفس) دوشنبه شب با حضور خانواده های اهداء کننده و گیرنده عضو در بوستان نفس در منطقه گلابدره تهران برگزار شد.

عکاس: مهدی جعفری/ایرنا، مهدی بلوریان/فارس

تصویرها
(تصاویر) هنرمندان در جشن بزرگداشت پیوند اعضا
(تصاویر) هنرمندان در جشن بزرگداشت پیوند اعضا
(تصاویر) هنرمندان در جشن بزرگداشت پیوند اعضا
(تصاویر) هنرمندان در جشن بزرگداشت پیوند اعضا
(تصاویر) هنرمندان در جشن بزرگداشت پیوند اعضا
(تصاویر) هنرمندان در جشن بزرگداشت پیوند اعضا
(تصاویر) هنرمندان در جشن بزرگداشت پیوند اعضا
(تصاویر) هنرمندان در جشن بزرگداشت پیوند اعضا
(تصاویر) هنرمندان در جشن بزرگداشت پیوند اعضا
(تصاویر) هنرمندان در جشن بزرگداشت پیوند اعضا
(تصاویر) هنرمندان در جشن بزرگداشت پیوند اعضا
(تصاویر) هنرمندان در جشن بزرگداشت پیوند اعضا
(تصاویر) هنرمندان در جشن بزرگداشت پیوند اعضا
(تصاویر) هنرمندان در جشن بزرگداشت پیوند اعضا
(تصاویر) هنرمندان در جشن بزرگداشت پیوند اعضا
(تصاویر) هنرمندان در جشن بزرگداشت پیوند اعضا
(تصاویر) هنرمندان در جشن بزرگداشت پیوند اعضا
(تصاویر) هنرمندان در جشن بزرگداشت پیوند اعضا
نمایش موجودیت‌ها