date_range پنجشنبه ۶ اردیبهشت ۱۳۹۷ access_time ۰۲:۳۷:۰۰ ب.ظ
تعداد 1 خبرگزاری دیگر این خبر را منتشر کرده‌اند.

معاملات پرابهام در گروه خودرویی در بازار سرمایه +نمودار

معاملات پرابهام در گروه خودرویی در بازار سرمایه +نمودار
منبع خبر: صبحانه آنلاین
دسته خبری: اقتصاد|بورس

در هفته جاری گروه پارس‌خودرو، زامیاد، گروه بهمن، سایپا، سایپادیزل، ایران‌خودرو و ایران‌خودرودیزل از ابتدا تا انتهای هفته با نوسان نسبتا مثبت معامله شدند.

به گزارش صبحانه ، معامله ۷ گروه خودرویی در بازار سرمایه حاکی از نوسان نسبتا مثبت تمامی گروه‌ها در معاملات است.

*سایپا (خساپا)

سهام گروه سایپا در هفته جاری مورد معامله قرار گرفت و از ۷۱۲ سهم در ابتدای هفته به یک هزار و ۲۸۳ سهم افزایش یافت و حجم از ۱۰ میلیون و ۵۱۸ سهم با رشد به ۲۴ میلیون ۶۰۸ سهم رسید.

در ابتدای هفته این سهم با روند صعودی ۰.۵۲ درصدی روبرو شده که این روند در پایان هفته ادامه و به رشد ۰.۶۷ درصدی رسید.
 
معاملات پرابهام در گروه خودرویی در بازار سرمایه +نمودار

*ایران خودرو (خودرو)

سهام گروه ایران خودرو در هفته جاری مورد معامله قرار گرفت و از ۴۹۷ سهم در ابتدای هفته به ۲۵۴ سهم کاهش یافت و حجم از ۴ میلیون و ۳۹۴ سهم با کاهش به ۲ میلیون و ۳۸ سهم رسید.

در ابتدای هفته این سهم با روند نزولی ۱.۰۲ درصدی روبرو شده که این روند در پایان هفته ادامه و به اُفت ۰.۷۶ درصدی رسید.
 
معاملات پرابهام در گروه خودرویی در بازار سرمایه +نمودار

*زامیاد (خزامیا)

سهام گروه زامیاد در هفته جاری مورد معامله قرار گرفت و ۶۴۹ سهم در ابتدای هفته به یک هزار و ۸۰ سهم افزایش یافت و حجم از ۱۲ میلیون و ۲۱۳ سهم با رشد به ۲۱ میلیون و ۶۲۲ سهم رسید.

در ابتدای هفته این سهم بدون تغییر بوده که این روند در پایان هفته متوقف و به رشد ۳.۲۲ درصدی رسید.
 
معاملات پرابهام در گروه خودرویی در بازار سرمایه +نمودار

*سایپا دیزل (خکاوه)

سهام گروه سایپا دیزل در هفته جاری مورد معامله قرار گرفت و ۶۹۲ سهم در ابتدای هفته به ۷۹۴ سهم افزایش یافت و حجم از ۱۱ میلیون و ۹۱۵ سهم با رشد ۱۳ میلیون و ۷۹۳ سهم رسید.

در ابتدای هفته این سهم با روند صعودی ۰.۹۸ درصدی که این روند در انتهای هفته ادامه و به رشد ۲.۴۸ درصدی رسید.
 
معاملات پرابهام در گروه خودرویی در بازار سرمایه +نمودار

*پارس خودرو (خپارس)

سهام گروه پارس خودرو در هفته جاری مورد معامله قرار گرفت ۴۷۳ سهم در ابتدای هفته به ۷۲۰ سهم افزایش یافت و حجم از ۶ میلیون و ۳۴۷ هزار با رشد به ۱۰ میلیون و ۵۶۴ سهم رسید.

در ابتدای هفته این سهم با روند نزولی ۰.۱۳ درصدی روبرو شده که این روند در پایان هفته متوقف و به رشد ۱.۲ درصدی دست یافت.
 
معاملات پرابهام در گروه خودرویی در بازار سرمایه +نمودار

*گروه بهمن (خبهمن)

سهام گروه بهمن در هفته جاری مورد معامله قرار گرفت و از ۷۹ سهم در ابتدای هفته به ۱۳۷ سهم در پایان هفته افزایش یافت و حجم از ۸۵۳ هزار و ۲۲۶ با رشد به ۳ میلیون و ۲۵۵ سهم رسید.

در ابتدای هفته این سهم با روند نزولی ۰.۲۱ درصدی روبرو شده که این روند در پایان هفته متوقف و به ارشد ۰.۷۴ درصدی رسید.
 
معاملات پرابهام در گروه خودرویی در بازار سرمایه +نمودار

*ایران خودرو دیزل (خاور)

سهام گروه ایران خودرو دیزل در هفته جاری مورد معامله قرار گرفت و از ۵۷۲ هزار سهم در ابتدای هفته به ۳۹۲ سهم کاهش یافت و حجم از ۹ میلیون و ۸۲۹ با کاهش به ۷ میلیون و ۳۶ رسید.

در ابتدای هفته این سهم با روند صعودی ۰.۶۱ درصدی روبرو شده که این روند در پایان هفته ادامه و به رشد ۱.۹ درصدی رسید.
 
معاملات پرابهام در گروه خودرویی در بازار سرمایه +نمودار

در این رابطه همایون دارابی کارشناس بازار سرمایه گفت: در هفته گذشته روند معاملات در ابتدا با روند منفی و سپس وارد فاز مثب شد و برآیند بازار، با توجه به روند معاملات نزدیک به صفر بود و گروه خودرویی نیز در این هفته تغییر و تحولات خاصی را تجربه نکرد.

وی در ادامه افزود: گروه خودرویی در اولین هفته اردیبهشت ماه تحت تاثیر اتفاقاتی چون تخصیص ارز ۴۲۰۰تومانی به خودروسازان تقریبا قطعی است و ماباالتفاوت ارز مبادله‌ای به خودروسازان تعلق نگفته و موضوع بعدی تلاش گروه سایپا برای افزایش قیمت محصولات مورد قبول قرار نگرفت و قیمت‌ها مجددا کاهش یافت؛ همچنین فلزات و مواردی مثل آن شرایط به گونه‌ای است که انتظار می‌رود خودروسازان مجددا زیانده شوند به همین خاطر باید قیمت محصولا افزایش یابد تحت همین سیناریوها بازار، بازار پر ابهاماتی است و خودرویی فرصتی برای عرض اندام پیدا نکردند.

گزارش میزان حاکی از معامله گروه‌های سایپا، سایپا دیزل، پارس خودرو، زامیاد، گروه بهمن، ایران خودرو و ایران خودرو دیزل با توجه به نوسان منفیشاخص بورس تا انتهای هفته با نوسان نسبتا مثبت معامله شدند.
تصویرها
معاملات پرابهام در گروه خودرویی در بازار سرمایه +نمودار
معاملات پرابهام در گروه خودرویی در بازار سرمایه +نمودار
معاملات پرابهام در گروه خودرویی در بازار سرمایه +نمودار
معاملات پرابهام در گروه خودرویی در بازار سرمایه +نمودار
معاملات پرابهام در گروه خودرویی در بازار سرمایه +نمودار
معاملات پرابهام در گروه خودرویی در بازار سرمایه +نمودار
معاملات پرابهام در گروه خودرویی در بازار سرمایه +نمودار
نمایش موجودیت‌ها