مرکز آمار ایران اعلام کرد: 143 کیلو محصولات باغی به ازای هر ایرانی تولید شده است

مرکز آمار ایران اعلام کرد: 143 کیلو محصولات باغی به ازای هر ایرانی تولید شده است

به ازای هر فرد ایرانی در سال 1396، 143 کیلو محصولات باغی در کشور تولید شده است.

به گزارش ایلنا، براساس نتایج طرح آمارگیری از باغداری‌های کشور مرکز آمار ایران، در سال ١٣٩٦، ١١,٦ میلیون تن محصولات باغی در کشــور تولیــد شده است. استـان‌های مـازندران، کرمان و آذربایجـان غربی به ترتیب با ١٦، ١٣ و ١١ درصد بیشترین محصولات باغی کشور را تولید کردند.

بنابر نتایج این طرح آماری به‌ازای هر فرد ایرانی در این سال،  ١٤٣ کیلو محصولات باغی در کشور تولید شده است.

 

نمایش موجودیت‌ها