date_range دوشنبه ۵ شهریور ۱۳۹۷ access_time ۰۴:۳۰:۰۰ ق.ظ

بازدید وزیر نیرو از سد مخزنی پلرود

بازدید وزیر نیرو از سد مخزنی پلرود گزارش تصویری:بازدید وزیر نیرو، هیئت همراه و تنی چند از مدیران استانی از سد مخزنی پلرود بازدید وزیر نیرو از سد مخزنی پلرود 

گزارش تصویری:بازدید وزیر نیرو، هیئت همراه و تنی چند از مدیران استانی از سد مخزنی پلرود

تصویرها
بازدید وزیر نیرو از سد مخزنی پلرود
بازدید وزیر نیرو از سد مخزنی پلرود
نمایش موجودیت‌ها