date_range یکشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۷ access_time ۰۴:۵۴:۴۱ ب.ظ
تعداد 1 خبرگزاری دیگر این خبر را منتشر کرده‌اند.

2455 مناقصه - اداره‌کل راهداری و حمل و نقل و جاده‌ای استان اردبیل- توسعه و نگهداری و پشتیبانی دستگاه‌های ترددشمار

آگهی مناقصه عمومی

تجدید شماره 8/97

نوبت دوم

اداره کل راهداری و حمل و نقل و جاده‌ای استان اردبیل در نظر دارد پروژه ذیل را از طریق برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله‌ای به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید.

1-موضوع مناقصه: توسعه و نگهداری و پشتیبانی دستگاه‌های تردد شمار استان اردبیل (تجدید)

2- مهلت دریافت اسناد و پیشنهاد قیمت: متقاضیان می‌توانند جهت دریافت اسناد مناقصه و کسب اطلاعات بیشتر از تاریخ چاپ آگهی نوبت اول از روز سه‌شنبه 12/04/97 لغایت پایان وقت اداری روز پنجشنبه 14/04/97 به سامانه ستاد ایران مراجعه نمایند. پیشنهاد قیمت بایستی تا آخر وقت اداری روز یکشنبه 24/04/97 در سامانه ستاد ایران ثبت گردد. در ضمن ساعت 10 قبل از ظهر مورخ 25/04/97 روز دوشنبه زمان بازگشایی قیمت‌ها می‌باشد.

اداره کل راهداری و حمل و نقل و جاده‌ای استان اردبیل

نمایش موجودیت‌ها