date_range یکشنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۸ access_time ۰۶:۰۸:۰۰ ب.ظ

کمیته تعیین وضعیت نفت آبادان، ماشین‌سازی، نساجی و مرزبان را محکوم کرد

کمیته تعیین وضعیت نفت آبادان، ماشین‌سازی، نساجی و مرزبان را محکوم کرد
منبع خبر: افکار نیوز
دسته خبری: ورزش|فوتبال

کمیته وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال آرای خود را درخصوص تعدادی از پرونده‌های مطروحه اعلام کرد.

به گزارش ،

کمیته وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال آرای خود را در خصوص تعدادی از پرونده‌های مطروحه اعلام کرد.

آرای صادره شده به شرح زیر است:

اخبار ورزشی _ *با توجه به شکایت سوشا مکانی از باشگاه صنعت نفت آبادان، این باشگاه به پرداخت مبلغ 2 میلیارد ریال و هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد.

*در پی شکایت احمد عبدالله زاده از باشگاه نساجی مازندران، کمیته وضعیت با توجه به مراتب فوق دعوی خواهان را ثابت داسته و مستندا به ماده 198 آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 4 میلیارد و 500 میلیون ریال بابت اصل خواسته و 2 درصد هزینه دادرسی در حق خواهان صادر کرد.

*در پرونده شکایت علی اکبر فرهنگ از باشگاه بادران تهران، این باشگاه به پرداخت مبلغ 70 میلیون ریال در حق خواهان محکوم شد. همچنین در خصوص الباقی خواسته در وضعیت فعلی و با توجه به عدم سررسید مطالبات در زمان تقدیم دادخواست قرار عدم استماع دعوا صادر می گردد.

*با توجه به شکایت اکبر محمدی از باشگاه خونه به خونه بابل، این باشگاه به پرداخت مبلغ 500 میلیون ریال بابت اصل خواسته در حق خواهان محکوم شد.

*در پی شکایت شهرام کوثری از باشگاه پاس همدان، این باشگاه به پرداخت مبلغ 140 میلیون ریال بابت اصل خواسته در حق خواهان محکوم گردید.

*در پرونده شکایت هیات فوتبال مازندران از علیرضا مرزبان مبنی بر خروج از استان، کمیته وضعیت پس از بررسی پرونده اعلام کرد: مرزبان طبق بند 5 بخشنامه محکوم به پرداخت مبلغ 50 میلیون ریال بابت هزینه خروج از استان و مبلغ 180 میلیون ریال بابت 3 درصد حق ثبت قرارداد که جمعا به میزان مبلغ 230 میلیون ریال در حق خواهان به انضمام پرداخت مبلغ 11 میلیون و پانصد هزارریال بابت هزینه دادرسی در حق فدراسیون فوتبال می گردد.

*با توجه به شکایت سیدمحسن حسینی از باشگاه ماشین سازی تبریز، این باشگاه به پرداخت مبلغ دو میلیارد و 846 میلیون و پانصد هزارریال به انضمام هزینه دادرسی محکوم شد. همچنین دعوی خواهان نسبت به مازاد مبلغ دو میلیارد و 846 میلیون و پانصد هزارریال با اعمال مندرجات مواد 4 و 11 قراردادهای فیمابین طرفین مردود اعلام می شود.

آرای صادره ظرف مدت 7 روز از تاریخ ابلاغ در کمیته استیناف فدراسیون فوتبال قابل تجدیدنظرخواهی خواهد بود.

 

نمایش موجودیت‌ها