date_range یکشنبه ۶ اسفند ۱۳۹۶ access_time ۰۴:۲۹:۴۰ ب.ظ
تعداد 2 خبرگزاری دیگر این خبر را منتشر کرده‌اند.

فرونشست زمین در خیابان مولوی تهران

گروه جامعه: صبح امروز در پی نشست زمین در محدوده خیابان مولوی بعد از میدان محمدیه بخش‌هایی از پیاده‌رو و همچنین مسیر غرب به شرق خط ویژه اتوبوسرانی در خیابان مولوی دچار ریزش شد.
تصویرها
فرونشست زمین در خیابان مولوی تهران
فرونشست زمین در خیابان مولوی تهران
فرونشست زمین در خیابان مولوی تهران
فرونشست زمین در خیابان مولوی تهران
فرونشست زمین در خیابان مولوی تهران
فرونشست زمین در خیابان مولوی تهران
فرونشست زمین در خیابان مولوی تهران
فرونشست زمین در خیابان مولوی تهران
فرونشست زمین در خیابان مولوی تهران
فرونشست زمین در خیابان مولوی تهران
فرونشست زمین در خیابان مولوی تهران
فرونشست زمین در خیابان مولوی تهران
فرونشست زمین در خیابان مولوی تهران
فرونشست زمین در خیابان مولوی تهران
نمایش موجودیت‌ها