نوبخت: 600 میلیارد تومان اعتبار برای پرداخت مطالبات فرهنگیان اختصاص یافت

تهران- رییس سازمان برنامه و بودجه از تخصیص 600 میلیارد تومان اعتبار برای پرداخت مطالبات فرهنگیان خبر داد.
نوبخت: 600 میلیارد تومان اعتبار برای پرداخت مطالبات فرهنگیان اختصاص یافت

به گزارش روز دوشنبه ایرنا از خانه ملت، «محمدباقر نوبخت» درباره علت تامین نشدن بودجه برای پرداخت مطالبات فرهنگیان گفت: تخصیص اعتبارات آموزش و پرورش در سال 97 بیش از 100 درصد بود ولی به دلیل آن که آموزش و پرورش نتوانست با وجود دریافت 107 درصد از تخصیص‌ها مطالبات فرهنگیان را بپردازد، سازمان برنامه و بودجه پس از تعطیلات نوروز و در هفته گذشته 600 میلیارد تومان دستور تخصیص بودجه صادر کرد تا وزارت آموزش و پرورش بتواند چنین مواردی را پرداخت کند.
رییس سازمان برنامه و بودجه خاطرنشان کرد: این بودجه برای جبران آن موارد تخصیص پیدا کرده است و ربطی به بودجه 98 آموزش و پرورش ندارد.


تصویرها
نوبخت: 600 میلیارد تومان اعتبار برای پرداخت مطالبات فرهنگیان اختصاص یافت
نمایش موجودیت‌ها