همتی: اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی کاهش یافت

رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد: با اقدامات انضباطی بانک مرکزی و همکاری نظام بانکی، اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی به پایین‌ترین حد خود، در چند ماه گذشته رسید.
همتی: اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی کاهش یافت

به گزارش ایلنا به نقل از بانک مرکزی، عبدالناصر همتی گفت: با اقدامات انضباطی بانک مرکزی و همکاری نظام بانکی، اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی به پایین‌ترین حد خود در چند ماه گذشته رسید.

رئیس کل بانک مرکزی افزود: در عوض مبلغ بین بانکی که همان قرض بانک‌ها به همدیگر است نسبت به سال قبل بیش از دو برابر شده و به مبلغ ۷۰ هزار میلیارد تومان رسید که رکورد مهمی است.

وی تصریح کرد: اضافه برداشت، پول پرقدرت وارد جامعه می‌کند و تورم زا است لیکن تامین منابع از طریق بین بانکی هیچ گونه تاثیر تورمی ندارد.

 تصویرها
همتی: اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی کاهش یافت
نمایش موجودیت‌ها