گزارش اقتصادآنلاین از جدیدترین قیمت‌ها در بازار خودرو خودروهای 150 تا 200 میلیونی بازار تهران +جدول

اقتصاد آنلاین - مرضیه طهماسبی؛ آنچه در زیر می‌آید قیمت روز خودروهای صفر بازار تهران طی خرداد ماه ۹۸ است که بین ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان در سطح بازار قیمت خورده که ممکن است تا ۵ درصد در مناطق مختلف تهران دارای نوسان باشد؛
گزارش اقتصادآنلاین از جدیدترین قیمت‌ها در بازار خودرو خودروهای 150 تا 200 میلیونی بازار تهران +جدول

گزارش اقتصادآنلاین از جدیدترین قیمت‌ها در بازار خودرو خودروهای 150 تا 200 میلیونی بازار تهران +جدولتصویرها
گزارش اقتصادآنلاین از جدیدترین قیمت‌ها در بازار خودرو خودروهای 150 تا 200 میلیونی بازار تهران +جدول
گزارش اقتصادآنلاین از جدیدترین قیمت‌ها در بازار خودرو خودروهای 150 تا 200 میلیونی بازار تهران +جدول
نمایش موجودیت‌ها