رئیس‌ بانک مرکزی با اشاره به نام‌گذاری سال ۹۸ به‌عنوان سال رونق تولید اعلام کرد: رونق تولید و تقویت ارزش پول ملی در گروی ۶ نکته از جمله کاهش معوقات و فروش اموال مازاد است.
6 برنامه همتی برای بانک‌ها و رونق تولید/ کاهش معوقات و فروش اموال مازاد

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، عبدالناصر همتی در اینستاگرام نوشت: نام‌گذاری سال 98 با عنوان رونق تولید از سوی مقام معظم رهبری، مسئولیت بانک مرکزی و نظام بانکی را مضاعف کرد.

توجه به تامین مالی پروژه‌های تولیدی و تامین سرمایه درگردش واحدهای تولیدی از طرف سیستم بانکی، همراه با تمرکز بانک مرکزی بر تامین ارز مواد اولیه و واسطه‌ای تولید و مقابله جدی با روش‌ها و تصمیماتی که ارز حاصل از صادرات نفتی و غیرنفتی را صرف واردات غیرضرور و ضدتولید می‌کند از اهمیت بسیاری برخوردار است. رونق تولید و تقویت ارزش پول ملی در گرو چند نکته است:

1 ــ کاستن از وام‌های تکلیفی کاهنده توان بانک‌ها

2 ــ تلاش برای کاستن از فشار ناترازی بودجه جاری دولت بر سیستم بانکی و بانک مرکزی

3 ــ کاهش معوقات بانکی و فروش اموال مازاد بانک‌ها

4 ــ پی‌گیری باقدرت اصلاح ناترازی بانک‌ها

5 ــ برگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد

6 ــ اصلاح نقشه تجاری و مبادی وارداتی و مقاصد صادراتی و از این طریق کاهش نیاز به ارزهای مورد هدف تحریم‌های آمریکا

6 برنامه همتی برای بانک‌ها و رونق تولید/ کاهش معوقات و فروش اموال مازاد

انتهای پیامتصویرها
6 برنامه همتی برای بانک‌ها و رونق تولید/ کاهش معوقات و فروش اموال مازاد
نمایش موجودیت‌ها