وزیر آموزش و پرورش با قدردانی از نگاه ویژه دکتر نوبخت: بودجه تخصیصی به آموزش و پرورش بهتر از سال‌های گذشته بوده است

وزیر آموزش و پرورش در واکنش به نقدهایی که به عملکرد سازمان برنامه و بودجه می‌شود، با استناد به آمار و ارقام، تاکید کرد که به‌رغم شرایط سختی که خزانه در سال جاری داشته است، عملکرد تخصیصی سازمان برنامه و بودجه درباره بودجه آموزش و پرورش نسبت به سایر دستگاه ها به مراتب بهتر از سال‌های گذشته بوده است.
به گزارش مرکز اطلاع‌رسانی، روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان برنامه و بودجه کشور، سیدمحمد بطحایی با بیان اینکه به عنوان وزیر آموزش و پرورش شهادت می‌دهم که در تخصیص اعتبارات به ویژه به وزارت آموزش و پرورش، مر قانون رعایت شده است، اظهارکرد: همچنین باید این شهادت را هم بدهم که به‌رغم شرایط سختی که خزانه در سال جاری داشته است، عملکرد تخصیصی سازمان برنامه و بودجه درباره بودجه آموزش و پرورش نسبت به سایر دستگاه‌ها به مراتب بهتر از سال های گذشته بوده است.
وی در این باره افزود: این تخصیص به گونه‌ای بوده است که ما در برخی ردیف‌های عمرانی در 4 ماه نخست امسال، 100 درصد تخصیص را دریافت کردیم. عدد و رقم ها موجود است و می توان به عنوان گواه این ادعا به آن ها استناد کرد.
بطحایی ضمن قدردانی از نگاه ویژه سازمان برنامه و بودجه به ویژه شخص دکتر نوبخت رئیس سازمان بابت توجه وی به آموزش و پرورش به ویژه در شرایط دشوار بودجه‌ای حاضر، اظهارکرد: همه عدد و رقم های ما چه در ردیف‌های عمرانی و چه در ردیف‌های هزینه‌ای و پرداخت به معلمان، نشان می‌دهد که عملکرد بسیار بهتر از سال گذشته بوده است.

منبع: پایگاه اطلاع‌رسانی دولت


نمایش موجودیت‌ها