اداره امور شهری و محیط زیست ناحیه 4، اقدام به شستشوی زیر مخزنی های خیابان صدیقیان نمود.

به گزارش روابط عمومی شهرداری ناحیه 4منطقه13 ، قاسم محبی رئیس اداره امور شهری و محیط زیست   با بیان این خبر افزود: اداره امور شهری و محیط زیست ناحیه در راستای زیبا سازی منظر شهری و جلوگیری از آلودگی های زیست محیطی اقدام   به شستشوی زیرمخزنی های خیابان صدیقیان نمود. وی در ادامه گفت : شستشوی زیر مخزنی ها از فعالیت های مستمر مدیریت شهری است .وی در پایان گفت : شستشوی زیرمخزنی های خیابان صدیقیان انجام شد .

نمایش موجودیت‌ها