date_range جمعه ۲۰ مهر ۱۳۹۷ access_time ۱۰:۲۱:۵۸ ق.ظ

تصاویر | فرود اضطراری فضانوردان پس از نقص فنی فضاپیمای سایوز

تصاویر | فرود اضطراری فضانوردان پس از نقص فنی فضاپیمای سایوز
منبع خبر: خبرآنلاین
دسته خبری: سیاست|نجوم

یک فضانورد ناسا و یک فضانورد روسیه، پس از اینکه فضاپیمای سایوز در هنگام پرواز دچار نقص فنی شد، مجبور به فرود اضطراری شدند. الکسی اوچین از روسیه و نیک هیوج از آمریکا کمتر از یک ساعت پس از پرتاب سایوز، به سلامت در قزاقستان فرود آمدند. ناسا وضعیت هر دو فضانورد را مساعد گزارش کرده است.

تصاویر | فرود اضطراری فضانوردان پس از نقص فنی فضاپیمای سایوز

تصاویر | فرود اضطراری فضانوردان پس از نقص فنی فضاپیمای سایوز

تصاویر | فرود اضطراری فضانوردان پس از نقص فنی فضاپیمای سایوز

تصاویر | فرود اضطراری فضانوردان پس از نقص فنی فضاپیمای سایوز

تصاویر | فرود اضطراری فضانوردان پس از نقص فنی فضاپیمای سایوز

تصاویر | فرود اضطراری فضانوردان پس از نقص فنی فضاپیمای سایوز

تصاویر | فرود اضطراری فضانوردان پس از نقص فنی فضاپیمای سایوز

تصاویر | فرود اضطراری فضانوردان پس از نقص فنی فضاپیمای سایوز

تصاویر | فرود اضطراری فضانوردان پس از نقص فنی فضاپیمای سایوز

تصاویر | فرود اضطراری فضانوردان پس از نقص فنی فضاپیمای سایوز

تصاویر | فرود اضطراری فضانوردان پس از نقص فنی فضاپیمای سایوز

تصاویر | فرود اضطراری فضانوردان پس از نقص فنی فضاپیمای سایوز

تصاویر | فرود اضطراری فضانوردان پس از نقص فنی فضاپیمای سایوز

تصاویر زیر مربوط به پرتاب فضاپیمای سایوز به فضا است.

تصاویر | فرود اضطراری فضانوردان پس از نقص فنی فضاپیمای سایوز

تصاویر | فرود اضطراری فضانوردان پس از نقص فنی فضاپیمای سایوز

تصاویر | فرود اضطراری فضانوردان پس از نقص فنی فضاپیمای سایوز

تصاویر | فرود اضطراری فضانوردان پس از نقص فنی فضاپیمای سایوز

عکس‌ها:  reuters
61282

تصویرها
تصاویر | فرود اضطراری فضانوردان پس از نقص فنی فضاپیمای سایوز
تصاویر | فرود اضطراری فضانوردان پس از نقص فنی فضاپیمای سایوز
تصاویر | فرود اضطراری فضانوردان پس از نقص فنی فضاپیمای سایوز
تصاویر | فرود اضطراری فضانوردان پس از نقص فنی فضاپیمای سایوز
تصاویر | فرود اضطراری فضانوردان پس از نقص فنی فضاپیمای سایوز
تصاویر | فرود اضطراری فضانوردان پس از نقص فنی فضاپیمای سایوز
تصاویر | فرود اضطراری فضانوردان پس از نقص فنی فضاپیمای سایوز
تصاویر | فرود اضطراری فضانوردان پس از نقص فنی فضاپیمای سایوز
تصاویر | فرود اضطراری فضانوردان پس از نقص فنی فضاپیمای سایوز
تصاویر | فرود اضطراری فضانوردان پس از نقص فنی فضاپیمای سایوز
تصاویر | فرود اضطراری فضانوردان پس از نقص فنی فضاپیمای سایوز
تصاویر | فرود اضطراری فضانوردان پس از نقص فنی فضاپیمای سایوز
تصاویر | فرود اضطراری فضانوردان پس از نقص فنی فضاپیمای سایوز
تصاویر | فرود اضطراری فضانوردان پس از نقص فنی فضاپیمای سایوز
تصاویر | فرود اضطراری فضانوردان پس از نقص فنی فضاپیمای سایوز
تصاویر | فرود اضطراری فضانوردان پس از نقص فنی فضاپیمای سایوز
تصاویر | فرود اضطراری فضانوردان پس از نقص فنی فضاپیمای سایوز
نمایش موجودیت‌ها