در 6 ماهه نخست سال 1397 محقق شد؛ رشد 12.1 درصدی تسهیلات پرداختی بانک‌ها به بخش‌های اقتصادی
دسته خبری: اقتصاد|بورس

تسهیلات پرداختی بانک‌ها به بخش‌های اقتصادی در 6 ماهه نخست سال 1397 در مقایسه با دوره مشابه سال قبل 12.1 درصد افزایش یافته است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت به نقل از بانک مرکزی، مجموع تسهیلات پرداختی بانک‌ها به بخش‌های اقتصادی در 6 ماهه نخست سال 1397 مبلغ 3032.1 هزار میلیارد ریال بوده که این میزان در مقایسه با دوره مشابه سال قبل، مبلغ 327.9 هزار میلیارد ریال (معادل 12.1 درصد) بیشتر شده است.

بر این اساس سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در کلیه بخش‌های اقتصادی در 6 ماهه سال جاری مبلغ 1861.2 هزار میلیارد ریال معادل 61.4 درصد کل تسهیلات پرداختی است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ 136.6 هزار میلیارد ریال معادل 7.9 درصد رشد داشته است.

در 6 ماهه نخست سال 1397 محقق شد؛ رشد 12.1 درصدی تسهیلات پرداختی بانک‌ها به بخش‌های اقتصادی


همچنین سهم تسهیلات پرداختی بابت تامین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در 6  ماهه نخست سال جاری معادل 694.4 هزار میلیارد ریال بوده که حاکی از تخصیص 37.3 درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه در گردش کلیه بخش‌های اقتصادی (مبلغ 1861.2 هزار میلیارد ریال) است.

خاطر نشان می شود از مجموع 846.7  هزارمیلیارد ریال تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن، مبلغ 694.4 هزار میلیارد ریال (معادل 82 درصد) برای تامین سرمایه در گردش پرداخت شده است که بیانگر توجه و اولویت‌دهی به تامین منابع برای این بخش توسط بانک‌ها در سال جاری است.
 

در 6 ماهه نخست سال 1397 محقق شد؛ رشد 12.1 درصدی تسهیلات پرداختی بانک‌ها به بخش‌های اقتصادی


بر اساس این گزارش تعداد 134146 فقره تسهیلات به بخش صنعت و معدن با میانگین پرداختی هر فقره 6.3 میلیارد ریال پرداخت شده که بیشتر از میانگین پرداختی سایر بخش‌ها است. در بخش خدمات نیز تعداد 2412984 فقره تسهیلات با میانگین پرداخت هر فقره 0.5 میلیارد ریال پرداخت شده است.

شایان ذکر است که همچنان باید در تداوم مسیر جاری ملاحظات مربوط به کنترل تورم را نیز در نظر گرفت و همواره مراقب قدرت گرفتن پتانسیل تورمی ناشی از فشار تقاضای کل در اقتصاد نیز بود. بر این اساس ضروری است به افزایش توان مالی بانک‌ها از طریق افزایش سرمایه و بهبود کفایت سرمایه بانک‌ها، کاهش تسهیلات غیرجاری و بازگرداندن آنها به مسیر صحیح اعتباردهی بانک‌ها، افزایش بهره‌وری بانک‌ها در تامین سرمایه در گردش تولیدی، پرهیز از فشارهای مضاعف بر دارایی بانک‌ها و ترغیب بنگاه‌های تولیدی به سمت بازار سرمایه به عنوان یک ابزار مهم درتامین مالی طرح‌های اقتصادی (ایجادی)توجه ویژه‌ای داشت. 

نمایش موجودیت‌ها