date_range یکشنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۷ access_time ۰۲:۴۳:۴۷ ق.ظ

صفحه اول روزنامه‌های ورزشی امروز؛ واکنش هدایتی به صحبت‌های پیشکسوت پرسپولیس؛ ثابت نشود شکایت می‌کنم / خطر محرومیت بزرگ برای 4 تیم ایرانی / چشمی به فینال جام حذفی می‌رسد (عکس)

صفحه اول روزنامه‌های ورزشی امروز؛ واکنش هدایتی به صحبت‌های پیشکسوت پرسپولیس؛ ثابت نشود شکایت می‌کنم / خطر محرومیت بزرگ برای 4 تیم ایرانی / چشمی به فینال جام حذفی می‌رسد (عکس)
منبع خبر: ایلنا
دسته خبری: ورزش|فوتبال

هفته بیست و نهم لیگ برتر فوتبال کشور عصر امروز با برگزاری 8 دیدار به‌صورت همزمان آغاز می‌شود.

به گزارش ایلنا، روزنامه های ورزشی یکشنبه ۲ اردیبهشت ۹۷ به شرح زیر می باشد:

صفحه اول روزنامه‌های ورزشی امروز؛ واکنش هدایتی به صحبت‌های پیشکسوت پرسپولیس؛ ثابت نشود شکایت می‌کنم / خطر محرومیت بزرگ برای 4 تیم ایرانی / چشمی به فینال جام حذفی می‌رسد (عکس) صفحه اول روزنامه‌های ورزشی امروز؛ واکنش هدایتی به صحبت‌های پیشکسوت پرسپولیس؛ ثابت نشود شکایت می‌کنم / خطر محرومیت بزرگ برای 4 تیم ایرانی / چشمی به فینال جام حذفی می‌رسد (عکس) صفحه اول روزنامه‌های ورزشی امروز؛ واکنش هدایتی به صحبت‌های پیشکسوت پرسپولیس؛ ثابت نشود شکایت می‌کنم / خطر محرومیت بزرگ برای 4 تیم ایرانی / چشمی به فینال جام حذفی می‌رسد (عکس) صفحه اول روزنامه‌های ورزشی امروز؛ واکنش هدایتی به صحبت‌های پیشکسوت پرسپولیس؛ ثابت نشود شکایت می‌کنم / خطر محرومیت بزرگ برای 4 تیم ایرانی / چشمی به فینال جام حذفی می‌رسد (عکس) صفحه اول روزنامه‌های ورزشی امروز؛ واکنش هدایتی به صحبت‌های پیشکسوت پرسپولیس؛ ثابت نشود شکایت می‌کنم / خطر محرومیت بزرگ برای 4 تیم ایرانی / چشمی به فینال جام حذفی می‌رسد (عکس) صفحه اول روزنامه‌های ورزشی امروز؛ واکنش هدایتی به صحبت‌های پیشکسوت پرسپولیس؛ ثابت نشود شکایت می‌کنم / خطر محرومیت بزرگ برای 4 تیم ایرانی / چشمی به فینال جام حذفی می‌رسد (عکس) صفحه اول روزنامه‌های ورزشی امروز؛ واکنش هدایتی به صحبت‌های پیشکسوت پرسپولیس؛ ثابت نشود شکایت می‌کنم / خطر محرومیت بزرگ برای 4 تیم ایرانی / چشمی به فینال جام حذفی می‌رسد (عکس)

 

تصویرها
صفحه اول روزنامه‌های ورزشی امروز؛ واکنش هدایتی به صحبت‌های پیشکسوت پرسپولیس؛ ثابت نشود شکایت می‌کنم / خطر محرومیت بزرگ برای 4 تیم ایرانی / چشمی به فینال جام حذفی می‌رسد (عکس)
صفحه اول روزنامه‌های ورزشی امروز؛ واکنش هدایتی به صحبت‌های پیشکسوت پرسپولیس؛ ثابت نشود شکایت می‌کنم / خطر محرومیت بزرگ برای 4 تیم ایرانی / چشمی به فینال جام حذفی می‌رسد (عکس)
صفحه اول روزنامه‌های ورزشی امروز؛ واکنش هدایتی به صحبت‌های پیشکسوت پرسپولیس؛ ثابت نشود شکایت می‌کنم / خطر محرومیت بزرگ برای 4 تیم ایرانی / چشمی به فینال جام حذفی می‌رسد (عکس)
صفحه اول روزنامه‌های ورزشی امروز؛ واکنش هدایتی به صحبت‌های پیشکسوت پرسپولیس؛ ثابت نشود شکایت می‌کنم / خطر محرومیت بزرگ برای 4 تیم ایرانی / چشمی به فینال جام حذفی می‌رسد (عکس)
صفحه اول روزنامه‌های ورزشی امروز؛ واکنش هدایتی به صحبت‌های پیشکسوت پرسپولیس؛ ثابت نشود شکایت می‌کنم / خطر محرومیت بزرگ برای 4 تیم ایرانی / چشمی به فینال جام حذفی می‌رسد (عکس)
صفحه اول روزنامه‌های ورزشی امروز؛ واکنش هدایتی به صحبت‌های پیشکسوت پرسپولیس؛ ثابت نشود شکایت می‌کنم / خطر محرومیت بزرگ برای 4 تیم ایرانی / چشمی به فینال جام حذفی می‌رسد (عکس)
صفحه اول روزنامه‌های ورزشی امروز؛ واکنش هدایتی به صحبت‌های پیشکسوت پرسپولیس؛ ثابت نشود شکایت می‌کنم / خطر محرومیت بزرگ برای 4 تیم ایرانی / چشمی به فینال جام حذفی می‌رسد (عکس)
نمایش موجودیت‌ها