date_range یکشنبه ۶ اسفند ۱۳۹۶ access_time ۱۱:۵۱:۰۰ ب.ظ

مدیرعامل موسسه ملل در نشست خبری: شرایط لازم برای تبدیل شدن به بانک را داریم در جریان ساماندهی موسسات غیرمجاز و توقف فعالیت آنها، در تابستان سال‌جاری بانک مرکزی مسئولیت مدیریت دارایی و بدهی سه موسسه منحل شده افضل توس، البرز ایرانیان و وحدت (آرمان) را به ترتیب به بانک آینده، بانک تجارت و موسسه ملل واگذار کرد. در این مدت پرداخت مرحله‌ای وجوه سپرده‌گذاران با استفاده از خط اعتباری بانک مرکزی در دستور کار بانکها و موسسه مسئول قرار گرفت و تا مبالغ 100 میلیونی نیز پیش رفت. امروز (یکشنبه) در نشست خبری که در محل موسسه ملل و با حضور مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره برگزار شدبراساس توضیحات ارائه شده از آخرین وضعیت تعیین تکلیف سپرده‌گذاران وحدت حدود 280 هزار نفر تعیین تکلیف شده‌اند. آخرین آمار از این حکایت دارد که سپرده‌های تا سقف سه میلیون تومان حدود 277 هزار نفر تعیین تکلیف شده و از سه میلیون تا 100 میلیون تومان نیز حدود 84 هزار نفر تعیین تکلیف شده و وجوه خود را دریافت کرده‌اند. همچنین از سپرده‌های بالای 100 میلیون تومان هم تاکنون حدود 9670 نفر توانسته‌اند هرکدام مبلغی حدود 100 میلیون تومان دریافت کنند. سیدامین جوادی - مدیرعامل موسسه ملل- در توضیحاتی گفت که حدود 4700 میلیارد تومان سپرده در موسسه وحدت از حدود 374 هزار و 206 نفر جذب شده بود که از این رقم حدود 500 میلیارد تومان تسهیلات بود، اما 4200 میلیارد تومان دیگر در دسترس نبود. وی ادامه داد: در مرحله اول تعیین تکلیف سپرده سه میلیون را شروع کردیم که هرچه بود با سود پرداخت کردیم، در مرحله دوم تا سقف 100 میلیون پیش رفتیم که سود آنها تا 15 درصد تعدیل شد. در مرحله سوم هم بالای 100 میلیون را مجوز پرداخت تا 100 میلیون گرفتیم و انجام شد که در مجموع حدود 2750 میلیارد تومان پرداخت شده است. جوادی با اشاره به اینکه حدود 98 درصد سپرده‌گذاران تعیین تکلیف شده‌اند گفت که برای دو درصد باقی‌مانده نزدیک به 1700 میلیارد تومان دیگر منابع لازم است که به آنها پرداخت شود. مدیرعامل موسسه ملل در رابطه با تعدیل سود سپرده‌گذاران نیز یادآور شد که به‌هرحال باید سودهای متفاوت و بالایی که گاها تا 33 درصد هم می‌رسید و به سپرده‌گذاران در زمان فعالیت پرداخت شده بود، تعدیل و براساس سود رایج موجود که 15 درصد است پرداخت می‌شد. در ادامه این نشست مدیرعامل موسسه ملل اظهار کرد: در مورد اینکه از 4700 میلیارد تومان جذب شده که فقط 500 میلیارد تومان آن به تسهیلات مربوط می‌شود، مابقی در چه وضعیتی قرار دارد و مدیران وحدت در چه شرایطی هستند، توضیحاتی ارائه کرد و گفت: از 4200 میلیارد تومان باقی‌مانده عمدتا تبدیل به ملک شده بود و بخشی هم سودهایی که به مشتریان پرداخت شد. از این املاک تاکنون حدود 600 میلیارد تومان طی مراحل کارشناسی شناسایی شده است. وی افزود: برای املاک شناسایی شده ما از ابتدا خواستیم که مزایده برگزار شود و برای حدود 370 میلیارد تومان آن مزایده برگزار کردیم، ولی با این حال فقط دو پاکت در مورد املاک ریز و نه‌چندان قابل توجه به ما رسید و نتوانستیم با وجود اینکه بازار ملک روند مثبتی طی می‌کند مزایده‌ها را با موفقیت انجام دهیم. اما با همکاری بانک مرکزی و قوه قضائیه در حال پیگیری هستیم تا بتوان املاک را شناسایی و به فروش رسانده و خط اعتباری بانک مرکزی را برگردانیم. جوادی ادامه داد: ما از سال 1392 که مجوز موسسه را از بانک مرکزی دریافت کردیم، در حال انجام اقدامات برای تبدیل شدن به بانک بودیم. این در حالی است که سرمایه پایه برای یک بانک 400 میلیارد تومان است و ما اکنون بیش از 600 میلیارد سرمایه داریم. با این حال در مذاکرات خود با بانک مرکزی در مورد وحدت هیچ‌گاه شرط بانک شدن مطرح نشد و جدای از آن هم در مدت اخیر مذاکره کتبی در این مورد نداشتیم.

مدیرعامل موسسه ملل در نشست خبری: شرایط لازم برای تبدیل شدن به بانک را داریم در جریان ساماندهی موسسات غیرمجاز و توقف فعالیت آنها، در تابستان سال‌جاری بانک مرکزی مسئولیت مدیریت دارایی و بدهی سه موسسه منحل شده افضل توس، البرز ایرانیان و وحدت (آرمان) را به ترتیب به بانک آینده، بانک تجارت و موسسه ملل واگذار کرد. در این مدت پرداخت مرحله‌ای وجوه سپرده‌گذاران با استفاده از خط اعتباری بانک مرکزی در دستور کار بانکها و موسسه مسئول قرار گرفت و تا مبالغ 100 میلیونی نیز پیش رفت. امروز (یکشنبه) در نشست خبری که در محل موسسه ملل و با حضور مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره برگزار شدبراساس توضیحات ارائه شده از آخرین وضعیت تعیین تکلیف سپرده‌گذاران وحدت حدود 280 هزار نفر تعیین تکلیف شده‌اند. آخرین آمار از این حکایت دارد که سپرده‌های تا سقف سه میلیون تومان حدود 277 هزار نفر تعیین تکلیف شده و از سه میلیون تا 100 میلیون تومان نیز حدود 84 هزار نفر تعیین تکلیف شده و وجوه خود را دریافت کرده‌اند. همچنین از سپرده‌های بالای 100 میلیون تومان هم تاکنون حدود 9670 نفر توانسته‌اند هرکدام مبلغی حدود 100 میلیون تومان دریافت کنند. سیدامین جوادی - مدیرعامل موسسه ملل- در توضیحاتی گفت که حدود 4700 میلیارد تومان سپرده در موسسه وحدت از حدود 374 هزار و 206 نفر جذب شده بود که از این رقم حدود 500 میلیارد تومان تسهیلات بود، اما 4200 میلیارد تومان دیگر در دسترس نبود. وی ادامه داد: در مرحله اول تعیین تکلیف سپرده سه میلیون را شروع کردیم که هرچه بود با سود پرداخت کردیم، در مرحله دوم تا سقف 100 میلیون پیش رفتیم که سود آنها تا 15 درصد تعدیل شد. در مرحله سوم هم بالای 100 میلیون را مجوز پرداخت تا 100 میلیون گرفتیم و انجام شد که در مجموع حدود 2750 میلیارد تومان پرداخت شده است. جوادی با اشاره به اینکه حدود 98 درصد سپرده‌گذاران تعیین تکلیف شده‌اند گفت که برای دو درصد باقی‌مانده نزدیک به 1700 میلیارد تومان دیگر منابع لازم است که به آنها پرداخت شود. مدیرعامل موسسه ملل در رابطه با تعدیل سود سپرده‌گذاران نیز یادآور شد که به‌هرحال باید سودهای متفاوت و بالایی که گاها تا 33 درصد هم می‌رسید و به سپرده‌گذاران در زمان فعالیت پرداخت شده بود، تعدیل و براساس سود رایج موجود که 15 درصد است پرداخت می‌شد. در ادامه این نشست مدیرعامل موسسه ملل اظهار کرد: در مورد اینکه از 4700 میلیارد تومان جذب شده که فقط 500 میلیارد تومان آن به تسهیلات مربوط می‌شود، مابقی در چه وضعیتی قرار دارد و مدیران وحدت در چه شرایطی هستند، توضیحاتی ارائه کرد و گفت: از 4200 میلیارد تومان باقی‌مانده عمدتا تبدیل به ملک شده بود و بخشی هم سودهایی که به مشتریان پرداخت شد. از این املاک تاکنون حدود 600 میلیارد تومان طی مراحل کارشناسی شناسایی شده است. وی افزود: برای املاک شناسایی شده ما از ابتدا خواستیم که مزایده برگزار شود و برای حدود 370 میلیارد تومان آن مزایده برگزار کردیم، ولی با این حال فقط دو پاکت در مورد املاک ریز و نه‌چندان قابل توجه به ما رسید و نتوانستیم با وجود اینکه بازار ملک روند مثبتی طی می‌کند مزایده‌ها را با موفقیت انجام دهیم. اما با همکاری بانک مرکزی و قوه قضائیه در حال پیگیری هستیم تا بتوان املاک را شناسایی و به فروش رسانده و خط اعتباری بانک مرکزی را برگردانیم. جوادی ادامه داد: ما از سال 1392 که مجوز موسسه را از بانک مرکزی دریافت کردیم، در حال انجام اقدامات برای تبدیل شدن به بانک بودیم. این در حالی است که سرمایه پایه برای یک بانک 400 میلیارد تومان است و ما اکنون بیش از 600 میلیارد سرمایه داریم. با این حال در مذاکرات خود با بانک مرکزی در مورد وحدت هیچ‌گاه شرط بانک شدن مطرح نشد و جدای از آن هم در مدت اخیر مذاکره کتبی در این مورد نداشتیم.
منبع خبر: صبح تهران

امروز در نشست خبری که در محل موسسه ملل و با حضور مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره برگزار شدبراساس توضیحات ارائه شده از آخرین وضعیت تعیین تکلیف سپرده‌گذاران وحدت حدود 280 هزار نفر تعیین تکلیف شده‌اند.


در جریان ساماندهی موسسات غیر مجاز و توقف فعالیت آنها، در تابستان سال جاری بانک مرکزی مسئولیت مدیریت دارایی و بدهی سه موسسه منحل شده افضل توس، البرز ایرانیان و وحدت (آرمان) را به ترتیب به بانک آینده، بانک تجارت و موسسه ملل واگذار کرد .

در این مدت پرداخت مرحله‌ای وجوه سپرده‌گذاران با استفاده از خط اعتباری بانک مرکزی در دستور کار بانکها و موسسه مسئول قرار گرفت و تا مبالغ ١٠٠ میلیونی نیز پیش رفت .

امروز (یکشنبه) در نشست خبری که در محل موسسه ملل و با حضور مدیرعامل و اعضای هیات مدیره برگزار شد بر اساس توضیحات ارائه شده از آخرین وضعیت تعیین تکلیف سپرده‌گذاران وحدت حدود ٢٨٠ هزار نفر تعیین تکلیف شده‌اند .

آخرین آمار از این حکایت دارد که سپرده‌های تا سقف سه میلیون تومان حدود ٢٧٧ هزار نفر تعیین تکلیف شده و از سه میلیون تا ١٠٠ میلیون تومان نیز حدود ٨٤ هزار نفر تعیین تکلیف شده و وجوه خود را دریافت کرده‌اند. همچنین از سپرده‌های بالای ١٠٠ میلیون تومان هم تاکنون حدود ٩٦٧٠ نفر توانسته‌اند هر کدام مبلغی حدود ١٠٠ میلیون تومان دریافت کنند .

سید امین جوادی - مدیرعامل موسسه ملل- در توضیحاتی گفت که حدود ٤٧٠٠ میلیارد تومان سپرده در موسسه وحدت از حدود ٣٧٤ هزار و ٢٠٦ نفر جذب شده بود که از این رقم حدود ٥٠٠ میلیارد تومان تسهیلات بود، اما ٤٢٠٠ میلیارد تومان دیگر در دسترس نبود .

وی ادامه داد : در مرحله اول تعیین تکلیف سپرده سه میلیون را شروع کردیم که هرچه بود با سود پرداخت کردیم، در مرحله دوم تا سقف ١٠٠ میلیون پیش رفتیم که سود آنها تا ١٥ درصد تعدیل شد. در مرحله سوم هم بالای ١٠٠ میلیون را مجوز پرداخت تا ١٠٠ میلیون گرفتیم و انجام شد که در مجموع حدود ٢٧٥٠ میلیارد تومان پرداخت شده است .

جوادی با اشاره به اینکه حدود ٩٨ درصد سپرده‌گذاران تعیین تکلیف شده‌اند گفت که برای دو درصد باقی مانده نزدیک به ١٧٠٠ میلیارد تومان دیگر منابع لازم است که به آنها پرداخت شود .

مدیرعامل موسسه ملل در رابطه با تعدیل سود سپرده‌گذاران نیز یادآور شد که به هرحال باید سودهای متفاوت و بالایی که گاها تا ٣٣ درصد هم می رسید و به سپرده‌گذاران در زمان فعالیت پرداخت شده بود، تعدیل و بر اساس سود رایج موجود که ١٥ درصد است پرداخت می‌شد .

در ادامه این نشست مدیرعامل موسسه ملل اظهار کرد: در مورد اینکه از ٤٧٠٠ میلیارد تومان جذب شده که فقط ٥٠٠ میلیارد تومان آن به تسهیلات مربوط می شود، مابقی در چه وضعیتی قرار دارد و مدیران وحدت در چه شرایطی هستند، توضیحاتی ارائه کرد و گفت: از ٤٢٠٠ میلیارد تومان باقی مانده عمدتا تبدیل به ملک شده بود و بخشی هم سودهایی که به مشتریان پرداخت شد. از این املاک تاکنون حدود ٦٠٠ میلیارد تومان طی مراحل کارشناسی شناسایی شده است .

وی افزود: برای املاک شناسایی شده ما از ابتدا خواستیم که مزایده برگزار شود و برای حدود ٣٧٠ میلیارد تومان آن مزایده برگزار کردیم، ولی با این حال فقط دو پاکت در مورد املاک ریز و نه چندان قابل توجه به ما رسید و نتوانستیم با وجود اینکه بازار ملک روند مثبتی طی می‌کند مزایده‌ها را با موفقیت انجام دهیم. اما با همکاری بانک مرکزی و قوه قضائیه در حال پیگیری هستیم تا بتوان املاک را شناسایی و به فروش رسانده و خط اعتباری بانک مرکزی را برگردانیم .

جوادی ادامه داد : ما از سال ١٣٩٢ که مجوز موسسه را از بانک مرکزی دریافت کردیم، در حال انجام اقدامات برای تبدیل شدن به بانک بودیم. این در حالی است که سرمایه پایه برای یک بانک ٤٠٠ میلیارد تومان است و ما اکنون بیش از ٦٠٠ میلیارد سرمایه داریم. با این حال در مذاکرات خود با بانک مرکزی در مورد وحدت هیچ گاه شرط بانک شدن مطرح نشد و جدای از آن هم در مدت اخیر مذاکره کتبی در این مورد نداشتیم .


نمایش موجودیت‌ها