date_range شنبه ۲۷ مرداد ۱۳۹۷ access_time ۱۱:۰۰:۰۰ ب.ظ
تعداد 1 خبرگزاری دیگر این خبر را منتشر کرده‌اند.

عملیات نجات، 4 روز پس از ریزش پل هوایی در ایتالیا

عملیات نجات، 4 روز پس از ریزش پل هوایی در ایتالیا
منبع خبر: تابناک
دسته خبری: چندرسانه‌ای

شمار قربانیان سقوط پل در شهر جنوا ایتالیا‎ به 38 تن رسید، این در حالی است که آوار برداری و امدادرسانی برای نجات افرادی که در زیر آوار گرفتار شده‌اند، ادامه دارد.

تصویرها
عملیات نجات، 4 روز پس از ریزش پل هوایی در ایتالیا
عملیات نجات، 4 روز پس از ریزش پل هوایی در ایتالیا
عملیات نجات، 4 روز پس از ریزش پل هوایی در ایتالیا
عملیات نجات، 4 روز پس از ریزش پل هوایی در ایتالیا
عملیات نجات، 4 روز پس از ریزش پل هوایی در ایتالیا
عملیات نجات، 4 روز پس از ریزش پل هوایی در ایتالیا
عملیات نجات، 4 روز پس از ریزش پل هوایی در ایتالیا
عملیات نجات، 4 روز پس از ریزش پل هوایی در ایتالیا
عملیات نجات، 4 روز پس از ریزش پل هوایی در ایتالیا
عملیات نجات، 4 روز پس از ریزش پل هوایی در ایتالیا
عملیات نجات، 4 روز پس از ریزش پل هوایی در ایتالیا
عملیات نجات، 4 روز پس از ریزش پل هوایی در ایتالیا
عملیات نجات، 4 روز پس از ریزش پل هوایی در ایتالیا
عملیات نجات، 4 روز پس از ریزش پل هوایی در ایتالیا
عملیات نجات، 4 روز پس از ریزش پل هوایی در ایتالیا
عملیات نجات، 4 روز پس از ریزش پل هوایی در ایتالیا
عملیات نجات، 4 روز پس از ریزش پل هوایی در ایتالیا
عملیات نجات، 4 روز پس از ریزش پل هوایی در ایتالیا
عملیات نجات، 4 روز پس از ریزش پل هوایی در ایتالیا
عملیات نجات، 4 روز پس از ریزش پل هوایی در ایتالیا
عملیات نجات، 4 روز پس از ریزش پل هوایی در ایتالیا
عملیات نجات، 4 روز پس از ریزش پل هوایی در ایتالیا
عملیات نجات، 4 روز پس از ریزش پل هوایی در ایتالیا
عملیات نجات، 4 روز پس از ریزش پل هوایی در ایتالیا
عملیات نجات، 4 روز پس از ریزش پل هوایی در ایتالیا
عملیات نجات، 4 روز پس از ریزش پل هوایی در ایتالیا
عملیات نجات، 4 روز پس از ریزش پل هوایی در ایتالیا
عملیات نجات، 4 روز پس از ریزش پل هوایی در ایتالیا
عملیات نجات، 4 روز پس از ریزش پل هوایی در ایتالیا
عملیات نجات، 4 روز پس از ریزش پل هوایی در ایتالیا
عملیات نجات، 4 روز پس از ریزش پل هوایی در ایتالیا
عملیات نجات، 4 روز پس از ریزش پل هوایی در ایتالیا
نمایش موجودیت‌ها