حقوق‌های چندمیلیونی برای مشاوران آقای شهردار

حقوق‌های چندمیلیونی برای مشاوران آقای شهردار
منبع خبر: تابناک

حقوق پایه مشاورین شهرداری درمیان اطلاعات مربوط به حقوق پایه مدیران شهرداری تهران که به تازگی منتشر شده است، جذابیت بسیاری دارد.

در میان اطلاعات مربوط به حقوق پایه مدیران شهرداری تهران که به تازگی منتشر شده است، بخش مربوط به حقوق پایه مشاورین شهرداری جذابیت بسیاری دارد.

به گزارش «تابناک» به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، این افراد که تحت عناوینی چون مشاور پارلمانی، مشاور فرهنگی و مشاور اجتماعی در دفتر شهردار تهران و یا معاونین و شهرداران مناطق مشغول هستند، حقوق‌های متفاوتی دریافت می‌کنند.

اما آنچه در این میان قابل توجه است، حقوق ۶ میلیون تومانی، ولی الله شجاع پوریان مشاور فرهنگی شهردار تهران و معاون سابق فرهنگی و اجتماعی اوست که مدتی قبل به خاطر قانون منع به کارگیری بازنشستگان از ادامه فعالیت بازماند.

اکنون او به دفتر شهردار تهران رفته و با حقوق ۶ میلیون تومانی ادامه فعالیت می‌دهد، اگرچه طبق قانون اشتغال بازنشستگان در دستگاه‌های دولتی ممنوع است، اما به گفته قاضی سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور، بازنشستگان می‌توانند به صورت پاره وقت و حداکثر ۶۰ ساعت در ماه اشتغال داشته باشند.

اگر فرض را بر این بگیریم که شجاع پوریان بابت ۶۰ ساعت کار در ماه ۶ میلیون تومان حقوق می‌گیرد، نتیجه می‌گیریم که او برای هر ساعت کار ۱۰۰ هزار تومان حقوق می‌گیرد.

اطلاعات سامانه شفافیت نشان می‌دهد که در حال حاضر معاون فرهنگی و اجتماعی شهردار تهران ماهانه ۵ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان حقوق می‌گیرد.

این طور که پیداست، قانون بازنشستگی برای هر کس که بد شده، برای شجاع پوریان خوب شده است، چراکه او با خداحافظی از پست معاونت اجتماعی که حقوق آن ۵ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان است، پستی گرفته که در حال حاضر حقوق آن ۶ میلیون تومان است. البته سایر مشاورین و مدیران شهرداری تهران هم حقوق‌هایی چند میلیون تومانی می‌گیرند، که در جدول زیر می‌توان آن‌ها را مشاهده کرد.

تصویرها
حقوق‌های چندمیلیونی برای مشاوران آقای شهردار
حقوق‌های چندمیلیونی برای مشاوران آقای شهردار
حقوق‌های چندمیلیونی برای مشاوران آقای شهردار
حقوق‌های چندمیلیونی برای مشاوران آقای شهردار
حقوق‌های چندمیلیونی برای مشاوران آقای شهردار
حقوق‌های چندمیلیونی برای مشاوران آقای شهردار
حقوق‌های چندمیلیونی برای مشاوران آقای شهردار
حقوق‌های چندمیلیونی برای مشاوران آقای شهردار
حقوق‌های چندمیلیونی برای مشاوران آقای شهردار
حقوق‌های چندمیلیونی برای مشاوران آقای شهردار
حقوق‌های چندمیلیونی برای مشاوران آقای شهردار
حقوق‌های چندمیلیونی برای مشاوران آقای شهردار
نمایش موجودیت‌ها