date_range چهارشنبه ۲۷ دی ۱۳۹۶ access_time ۰۹:۳۰:۰۰ ب.ظ

میزان بررسی کرد شرایط شکلی دادنامه در دیوان عدالت اداری چگونه است؟

میزان بررسی کرد شرایط شکلی دادنامه در دیوان عدالت اداری چگونه است؟
منبع خبر: میزان

خبرگزاری میزان- هر دادنامه قبل از ابلاغ باید دارای مشخصات و ویژگی‌هایی باشد که در ماده 59 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری بیان شده است.

میزان بررسی کرد شرایط شکلی دادنامه در دیوان عدالت اداری چگونه است؟به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، هر دادنامه قبل از ابلاغ باید دارای مشخصات و ویژگی‌هایی باشد که درقانون پیش بینی شده است.


ماده‌ی ۵۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ در این خصوص مقر داشته است که "دادنامه باید حاوی نکات زیر باشد. "

الف) تاریخ، شماره‌ی دادنامه، شماره پرونده

ب) مرجع رسیدگی، نام ونام خانوادگی رئیس یا دادرس شعبه

پ) مشخصات شاکی و وکیل یا قائم مقام و نماینده‌ی قانونی او با قید اقامتگاه

ت) مشخصات طرف شکایت ووکیل یا نماینده‌ی قانونی او با قید اقامتگاه

ذکر این نکته ضروری است که اگر چه عدالت اداری در این مقوله تنها به صورت شکلی رسیدگی می‌نماید، ولی این نوع رسیدگی به معنی تطبیق عملکرد مرجع طرف شکایت با مقررات شکلی هم، چون آیین دادرسی نیست بلکه حوزه‌ی عملکرد دیوان عدالت اداری وسیع‌تر از این خصیصه بوده و شامل تطبیق با تمامی قوانین و مقررات مربوطه خواهد بود. افزون بر این که بر اساس تبصره‌ی ماده‌ی ۱۱ قانون فعلی دیوان، پس از صدور حکم از شعب دیوان عدالت اداری مراجع طرف شکایت ضمن اجرای رای دیوان، مکلف به رعایت مفاد آن در تصمیمات و اقدامات بعدی خود هستند و این نکته یکی از نکات حائز اهمیت است که درمرحله تقنین توسط قانون گذار مدنظر قرار گرفته است.

ث) موضوع شکایت و خواسته

ج) گردش کار، متضمن خلاصه‌ی شکایت ودفاع طرف شکایت، تحقیقات انجام شده اشاره به نظریه‌ی مشاور، در صورتی که طبق ماده‌ی ۷ این قانون، پرونده به مشاور ارجاع شده باشد و تصریح به اعلام ختم رسیدگی

چ) رای با ذکر جهات، دلایل، مستندات، اصول و مواد قانونی

ح) امضای رئیس یا دادرس علی البدل و مهر شعبه

قضات صادر کننده‌ی رای ضمن اینکه دارای مسئولیت قانونی در بخش ماهوی آرا از حیث استناد، استدلال و جهات مخلف مرتبط با صدور رای هستند در مورد انسجام دادنامه‌های صادره با رعایت جهات فوق مسئولیت دارند. بنابر این قضات مذکور باید در هر مورد از وجود تمامی شرایط مربوطه در دادنامه‌هایی که مسئولیت امضای آن را به عهده دارند اطمینان حاصل نمایند همچنین مدیران دفاتر و کارمندان دفتری مربوطه نیز عهده دار مسئولیت در این مورد در حیطه‌ی وظایف محوله خود خواهند بود.

پس از آن که دادنامه مورد صدور قرار گرفت بعد از ثبت، صرفاً پنج روز برای ارسال به واحد ابلاغ در نظر گرفته شده است ماده‌ی ۶۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در این خصوص چنین مقرر داشته است که "دادنامه پس از صدور، ثبت می‌شود و رونوشت آن ظرف پنج روز برای ابلاغ ارسال می‌گردد.

بنابر این دفاتر شعب نمی‌توانند نسخه اصلی رای را که امضای قضات ذیل آن قرار گرفته در اختیار اصحاب پرونده قرار دهند و صرفا ابلاغ رونوشت دادنامه‌ی صادره در این خصوص به طرفین پرونده مجاز شناخته شده است.

انتهای پیام/
تصویرها
میزان بررسی کرد شرایط شکلی دادنامه در دیوان عدالت اداری چگونه است؟
نمایش موجودیت‌ها